Trafikjuristen logga
Länkar | Översikt | Kontakt
VÅRDSLÖSHET I TRAFIK Sladd på vinterväg var inte vårdslöshet i trafik Åtalades för vårdslöshet i trafik genom farlig omkörning, grov fortkörning m.m. - frikänd från allt Bakhjulsåkning på mc var inte vårdslöshet i trafik Körde på fotgängare på övergångsställe - frikändes Mc-åkning med benen på styret var inte vårdslöshet i trafik Bromsade plötsligt - åtalades för vårdslöshet i trafik och smitning 195 km/h på 70-väg var inte vårdslöshet i trafik

VÅRDSLÖSHET I TRAFIK

Förr dömdes man för vårdslöshet i trafik så fort man krockat och ansågs vara den som felat. Sedan flera år tillbaka har dock det straffbara området för vårdslöshet i trafik inskränkts. Det är dock inte alla poliser och åklagare som riktigt förstått innebörden av lagändringen vilket medför att många åtalas "i onödan" för vårdslöshet i trafik. Tyvärr händer det att tingsrätterna inte gör en noggrann prövning av oaktsmheten utan slentrianmässigt går på åklagarens linje. Om man som misstänkt och tilltalad förlitar sig på att poliser, åklagare och domstolar kan sin sak finns således risken att man döms och får körkortet återkallat för något som inte är straffbart eller i vart fall inte ska föranleda straff för vårdslöshet i trafik.

I de länkade exemplen här till vänster kan du läsa om händelser som för en lekman (och, som sagt, även för vissa poliser och åklagaren) framstår som solklar vårdslöshet i trafik. För en domstol som, kanske med hjälp av en skicklig försvarare, gör en noggrann straffrättslig prövning, blir händelsen bara en ren olycka som vem som helst kan råka ut för.

Om du blir misstänkt för vårdslöshet i trafik: Acceptera aldrig den av polis eller åklagare påstådda misstanken om du känner dig det minsta osäker. Konsultera alltid trafikjuridisk expertis i ett tidigt skede. Döms du eller accepterar ett strafföreläggande för vårdslöshet i trafik kan du dessutom räkna med att länsstyrelsen inom kort hör av sig och vill återkalla körkortet under flera månader.

I de flesta fall har du rätt att utnyttja rättsskyddet i fordonets försäkring redan under polisens utredning. Av flera skäl kan det många gånger vara helt avgörande för utgången i ärendet att den misstänkte tar hjälp av en försvarare i ett tidigt skede.

Ingemar Jeanlo
2005-08-27

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02