Trafikjuristen logga
Länkar | Översikt | Kontakt
VÅRDSLÖSHET I TRAFIK Sladd på vinterväg var inte vårdslöshet i trafik Åtalades för vårdslöshet i trafik genom farlig omkörning, grov fortkörning m.m. - frikänd från allt Bakhjulsåkning på mc var inte vårdslöshet i trafik Körde på fotgängare på övergångsställe - frikändes Mc-åkning med benen på styret var inte vårdslöshet i trafik Bromsade plötsligt - åtalades för vårdslöshet i trafik och smitning 195 km/h på 70-väg var inte vårdslöshet i trafik

Mc-åkning med benen på styret var inte vårdslöshet i trafik

På en väg där många människor, bland annat barnfamiljer, uppehöll sig körde en mc-förare i minst 50 km/h med båda benen på styret. Enligt två poliser körde mc-föraren också vid ett tillfälle med båda benen på ena sidan av mc:n och lyfte sedan benen samtidigt till andra sidan och tillbaka igen över tanken vid ett par tillfällen. Mc-förarens körning fotograferades av poliserna varefter han stoppades. Enligt polismännen förklarade mc-föraren sin körning med att han tränade "tricks". Han åtalades för vårdslöshet i trafik och dömdes av tingsrätten. Jag överklagade domen och klienten frikändes i hovrätten.

Ingemar Jeanlo
2005-08-27

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Hovrättens och tingsrättens domar inklusive mitt överklagande samt rapport och foto i omaskerad version.

Hovrättsdomen och mitt överklagande kan tjäna som argument och vägledning bland annat i fall där poliser, åklagare eller domstolar riskerar att inte göra en noggrann oaktsamhetbedömning utifrån alla omständigheter - också de förmildrande - i det enskilda fallet.
Ladda ned betaldokument PDF-icon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02