Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
TVISTEMÅLLurad vid motorbyte Påkörd i rondell - försäkringsbolaget vägrade ersätta Upptäckte fel på bilen efter köp - stämde säljaren Bilist påkörd av moped - stämde mopedisten

TVISTEMÅL

I de allra flesta fall avgörs tvistemål efter förlikning, det vill säga genom att parterna efter stämning kommer överens om att göra upp i godo. I dessa fall finns som regel därför bara ett (i många fall hemligt) förlikningsavtal mellan parterna och bara i sällsynta fall en dom. Ibland låter man dock förlikningen stadfästas, som det heter, genom en dom men denna är då mycket kortfattad och innehåller inga eller få uppgifter som är av intresse för utomstående.

Av nämnda skäl är urvalet till vänster begränsat jämfört med t.ex. kategorin brottmål.

Kategorin tvistemål innefattar också parkeringsmål. På grund av särskilda bestämmelser har man dock inte rätt till full ersättning för sina ombudskostnader även om man vinner, när det man tvistar om har ett värde som understiger ett halv basbelopp. Det innebär att den som tar hjälp av en jurist för att driva ett parkeringsmål oftast riskerar att få betala mer i ombudskostnader än vad det skulle kosta att betala kravet till Vägverket eller parkeringsbolaget.

Att man, om man har de nödvändiga kunskaperna, trots allt kan vinna även i parkeringsmål kan du se här. Som framgår blev jag dock tvungen att driva målet ända till Högsta domstolen för att få rätt när jag fick en felaktig parkeringsanmärkning på min bil i Norrköping...

Ingemar Jeanlo

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02