Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
TVISTEMÅLLurad vid motorbyte Påkörd i rondell - försäkringsbolaget vägrade ersätta Upptäckte fel på bilen efter köp - stämde säljaren Bilist påkörd av moped - stämde mopedisten

Lurad vid motorbyte

Bilisten väjde för en traktor som inte iakttog väjningsplikt och körde till följd av undanmanövern in i en snövall. Snön trängde upp i motorutrymmet och motorn tvärstannade, vilket orsakade skador på kamaxeln. Märkesverkstaden hävdade enligt bilisten att det bara fanns två alternativ, byta motorn eller skrota bilen. Bilisten erbjöds att köpa en utbytesmotor som uppgavs bara ha gått 5.100 mil och accepterade erbjudandet. En förhållandevis kort tid efter det att utbytesmotorn monterats gick topplockspackningen sönder.

VT-artikel
(Västervikstidningen 2003-12-02)

Bilisten hade nu drabbats av kostnader för motorbyte, reparation, hyrbil med mera till ett belopp som vida översteg 50.000 kronor. Eftersom han inte fick gehör hos sitt försäkringsbolag för den första skadan (försäkringsbolaget ansåg att det inte förelåg något orsakssamband mellan sammanstötningen med snövallen och skadan på motorn) vände han sig till mig för att stämma traktorförarens arbetsgivare. Under arbetet med stämningen uppkom misstankar om att allt inte stod rätt till med utbytesmotorn. Efter en del undersökningar visade det sig att utbytesmotorn kom från en skrotad bil som vid skrotningstillfället hade gått drygt 15.000 mil, inte 5.100 mil som märkesverkstaden hade uppgivit. Även om märkesverkstaden rent juridiskt var ansvarig gentemot min klient för den felaktiga uppgiften, hade verkstaden i sin tur blivit lurad av den skrotfirma som sålde utbytesmotorn till märkesverkstaden.

Det var nu uppenbart att klient kunde rikta krav mot märkesverkstaden, både på köprättsliga och konsumentköprättsliga grunder. Eftersom möjligheten till framgång ansågs stor prioriterades den processen framför processen mot den som vållade den ursprungliga skadan. Efter diverse förlikningsdiskussioner träffades ett avtal där märkesverkstaden förband sig att ersätta klienten med 50.000 kr.

Ingemar Jeanlo
2004-01-31

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Avtal Ladda ned gratis PDF-icon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02