Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
OLOVLIG KÖRNINGMissförstod information - frikänd från olovlig körning Körde lastbil utan körkort - friad av tingsrätten

Missförstod information - frikänd från olovlig körning

Jockes (kan vi kalla honom) körkort omhändertogs av trafikpolisen i Skövde efter en fortkörning.

Någon vecka senare körde Jocke, nu utan körkort, samma sträcka som vid tillfället för fortkörningen. När han fick ett samtal på mobiltelefonen stannade han på en parkeringsficka utmed landsvägen. Medan han satt och pratade i telefonen körde det sakta förbi en mc-polis som Jocke hälsade på eftersom han såg att det var samma polisman som någon vecka tidigare hade omhändertagit hans körkort. Polismannen hälsade nickande tillbaka. Efter avslutat samtal fortsatte Jocke färden, men blev snart stoppad av polismannen som med sin mc ställt sig dold för att avvakta Jockes avfärd.

Jocke uppgav att han hade missuppfattat polismannens och körkortsmyndighetens information om att han inte fick köra bil. Trots att jag som ombud för Jocke utförligt redogjorde för chefsåklagaren i Skövde att Jocke missuppfattat innebörden av omhändertagandet av körkortet, beslutade åklagaren att åtala Jocke för grov olovlig körning.

Tingsrätten förstod dock det som åklagaren inte ville inse - att Jocke trodde att han fick köra bil - och meddelade en frikännande dom samt ersatte Jocke för alla kostnader som han haft för försvaret.

Ingemar Jeanlo

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Tingsrättens dom.

Domen ger en god bild över de möjligheter man faktiskt kan ha att bli friad från misstankar för grov olovlig körning om man påtalar att man inte förstod att man inte fick köra.
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02