Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
KÖRKORTSMÅLVarning trots 142 km/h på 110-väg Två månader för rattfylleri med 0,38 promille Formellt fel i föreskrift - körkort återlämnades Fick "rabatt" på återkallelsetiden vid ny fortkörning En 30-skylt är inte tillräckligt - fick tillbaka körkort och bötespengar efter fem år Varning - trots för kort avstånd Tveksam hastighetsmätning av ensam polis - då ska körkortet återlämnasTillät olovlig körning - klarade sig undan med en månads återkallelse"Meningslöst att neka" - brukar polisen hävda

KÖRKORTSMÅL

Polis och taxichaufför

Förutom den straffrättsliga delen (frågan om böter eller i vissa fall t.ex. fängelse) av ett trafikärende löper inte sällan, separat, också handläggningen av ett körkortsärende, det vill säga frågan om varning eller återkallelse av den misstänktes eller dömdes körkort.

Har polisen omhändertagit körkortet i samband med händelsen löper körkortsärendet ofta parallellt med det straffrättsliga ärendet. Har polisen inte omhändertagit körkortet kan en varning eller en återkallelse komma som en obehaglig överraskning i efterhand, efter det att åklagare och domstolar avslutat handläggningen av det straffrättsliga ärendet.

Här till vänster hittar du exempel i allehanda körkortsärenden, både sådana som initierats genom ett omhändertagande av polisen och sådana där körkortsingripandet skett först i efterhand.

Vill du själv skriva ditt yttrande hittar du mallar här.

Ingemar Jeanlo
29 augusti 2005

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02