Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
KÖRKORTSMÅLVarning trots 142 km/h på 110-väg Två månader för rattfylleri med 0,38 promille Formellt fel i föreskrift - körkort återlämnades Fick "rabatt" på återkallelsetiden vid ny fortkörning En 30-skylt är inte tillräckligt - fick tillbaka körkort och bötespengar efter fem år Varning - trots för kort avstånd Tveksam hastighetsmätning av ensam polis - då ska körkortet återlämnasTillät olovlig körning - klarade sig undan med en månads återkallelse"Meningslöst att neka" - brukar polisen hävda

Tveksam hastighetsmätning av ensam polisman - då ska körkortet återlämnas enligt Kammarrätten

Polismannen som var ensam i polisbilen gjorde en hastighetsmätning med polispilot. Det kunde dock ifrågasättas om polismannen hade haft ögonkontakt med mätobjektet från mätstart till dess det identifierades. Dessutom kunde riktigheten rörande en av de referenspunkter som polismannen angivit ifrågasättas. Någon video som visade hur mätningen hade gått till fanns inte. Länsstyrelsen och Länsrätten tyckte dock att mätningen hade skett under acceptabla former. Efter att jag för klientes räkning överklagat återkallelsebeslutet till Kammarrätten återlämnades körkortet omgående.

Enkelt uttryckt kan man säga att Kammarrätten ansåg att ett körkort inte ska återkallas på blotta misstanken om körkortsinnehavaren förnekar hastighetsöverträdelsen och det inte framstår som mycket sannolikt att körkortsinnehavaren senare döms för fortkörningen.

Tyvärr är det många länsstyrelser - och länsrätter också för den delen - som ställer alldeles för låga beviskrav när de beslutar om återkallelse av ett körkort som omhändertagits av polisen.

Ingemar Jeanlo
Västervik den 11 juni 2005

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Delar av kammarrättens dom i maskerad version. Ladda ned gratis PDF-icon
Hela Kammarrättens dom i omaskerad och utskrivbar version.

Kammarrättens välskrivna dom kan med fördel åberopas i dylika mål där länsstyrelsen har ställt eller riskerar att ställa för låga krav vad gäller tillförlitligheten i polisens hastighetsmätning.
Ladda ned betaldokument PDF-icon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02