Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
KÖRKORTSMÅLVarning trots 142 km/h på 110-väg Två månader för rattfylleri med 0,38 promille Formellt fel i föreskrift - körkort återlämnades Fick "rabatt" på återkallelsetiden vid ny fortkörning En 30-skylt är inte tillräckligt - fick tillbaka körkort och bötespengar efter fem år Varning - trots för kort avstånd Tveksam hastighetsmätning av ensam polis - då ska körkortet återlämnasTillät olovlig körning - klarade sig undan med en månads återkallelse"Meningslöst att neka" - brukar polisen hävda

Varning - trots för kort avstånd

Taxibil på motorväg

Klienten, som var egen företagare, körde för nära framförvarande fordon på en väg med flera körfält i samma färdriktning och skrev direkt på polisens bötesföreläggande och trodde däremd att saken var ur världen. Så är det dock sällan. När Transportstyrelsen strax därefter per automatik fick kännedom om händelsen underrättades körkortsinnehavaren om att myndigheten övervägda att återkalla hans körkort. Jag fick i uppdrag av klienten att göra hans yttrande och Transportstyrelsen meddelade därefter att den nöjde sig med en varning.

Ingemar Jeanlo
2017-01-23

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Mitt yttrande till Transportstyrelsen omgjord till en word-mall som lätt kan anpassas till omständigheterna i det enskilda fallet.

Dokumentet kan med fördel användas om du själv ska yttra dig till Transportstyrelsen när denna överväger att återkalla ditt körkort på grund av att du hållit ett för kort avstånd, och du vill göra vad du kan för att undvika en återkallelse.
Ladda ned betaldokument word
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02