Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
KÖRKORTSMÅLVarning trots 142 km/h på 110-väg Två månader för rattfylleri med 0,38 promille Formellt fel i föreskrift - körkort återlämnades Fick "rabatt" på återkallelsetiden vid ny fortkörning En 30-skylt är inte tillräckligt - fick tillbaka körkort och bötespengar efter fem år Varning - trots för kort avstånd Tveksam hastighetsmätning av ensam polis - då ska körkortet återlämnasTillät olovlig körning - klarade sig undan med en månads återkallelse"Meningslöst att neka" - brukar polisen hävda

En 30-skylt är inte tillräckligt - fick tillbaka körkort och bötespengar efter fem år

Den unge bilföraren hade bara haft sitt körkort i tre veckor då han körde i 50 km/h förbi polisens radarkontroll på 30-sträckan. Trafikpolisen omhändertog körkortet och utfärdade ett bötesföreläggande på 1.200 kr. Körkortet återkallades senare i två månader. Detta var 1992.

Eftersom bilisten hade prövotid på körkortet skulle han tvingas avlägga nytt förarprov för att återfå sitt körkort. Bilisten blev dock så arg över att han fick sitt färska körkort återkallat att han bestämde sig för att aldrig någonsin ta något nytt körkort.

Drygt fem år senare,1997, fick jag höra talas om fallet. Eftersom jag kunde konstatera att bilisten blivit felaktigt bötfälld (30-begränsningen var inte utmärkt på föreskrivet sätt; det fanns endast ett vägmärke som angav 30 km/h där hastighetsbegränsningen började) påbörjade jag som ombud för bilisten arbetet med att försöka få honom att erhålla upprättelse i efterhand. Det skulle visa sig bli en långdragen byråkratisk process:

1. Först ansökte jag om undanröjande av det felaktiga bötesföreläggandet. Svea hovrätt beviljade resning och undanröjde föreläggandet.

2. Därefter fick jag vända mig till kammarrätten för att få länsrättens (numera Förvaltningsrätten) återkallelsedom från 1992 upphävd. Jag begärde även att kammarrätten skulle besluta att bilisten skulle återfå körkortet utan krav på nytt förarprov och att prövotiden skulle anses ha löpt ut. Kammarrätten valde dock att inte ta ställning i dessa frågor utan hänvisade i domen till att länsstyrelsen skulle avgöra detta.

3. Till följd av att kammarrätten ansåg att den inte skulle besluta beträffande krav på förarprov och beräkning av prövotid ansökte jag hos länsstyrelsen (numera Transportstyrelsen) om att körkortet skulle återställas. Länsstyrelsen beslutade att omedelbart återställa körkortet men valde att hänvisa till Vägverket (numera Trafikverket) när det gällde beräkningen av eventuell kvarvarande prövotid.

4. Eftersom det gamla körkortet inte fanns bevarat hos Vägverket fick bilisten ansöka om förnyelse av körkortet med hänvisning till länsstyrelsens beslut om återställelse.

Drygt fem år efter det felaktiga polisingripandet återfick bilisten sitt körkort med posten. I praktiken hade han då bara haft körkort i tre veckor, men juridiskt sett hade han haft körkort i över fem år, varför han slapp den kvarstående prövotiden.

Ingemar Jeanlo

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format

Resningsansökan och hovrättens beslut.

Dokumentet innehåller även en annan resningsansökan och ytterligare ett hovrättsavgörande rörande frågan om när hastighetsbegränsningens början ska skyltas med två vägmärken.

Dokumenten, särskilt det utförliga utlåtandet från Vägverket, kan vara användbara för den som vill hävda att hastighetsbegränsningen var utmärkt på ett bristfälligt sätt när det bara fanns ett vägmärke där hastighetsbegränsningen började.

Ladda ned betaldokument PDF-icon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02