Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
KÖRKORTSMÅLVarning trots 142 km/h på 110-väg Två månader för rattfylleri med 0,38 promille Formellt fel i föreskrift - körkort återlämnades Fick "rabatt" på återkallelsetiden vid ny fortkörning En 30-skylt är inte tillräckligt - fick tillbaka körkort och bötespengar efter fem år Varning - trots för kort avstånd Tveksam hastighetsmätning av ensam polis - då ska körkortet återlämnasTillät olovlig körning - klarade sig undan med en månads återkallelse"Meningslöst att neka" - brukar polisen hävda

Fick "rabatt" på återkallelsetiden vid ny fortkörning

Klienten fick sitt körkort omhändertaget av polisen för tredje gången på förhållandevis kort tid med anledning av lika många hastighetsöverträdelser. När jag strax innan den tredje fortkörningen biträdde honom i tingsrätten rörande den andra i raden av fortkörningar, blev han dömd till en mycket lägre hastighetsöverträdelse än den körkortet hade återkallats för vid polisens tidigare - andra - omhändertagande av körkortet. Nu skulle länsstyrelsen alltså återkalla körkortet för den tredje fortkörningen men tog inte hänsyn till att klienten fått sitt körkort återkallat "i onödan" vid den andra fortkörningen (som tingsrätten bestämde till 15 km/h för fort istället för, som åklagaren hävdade, 40 km/h för fort).

Länsstyrelsen ställde sig kallsinnig till att klienten skulle få tillgodoräkna sig återkallelsetid från den andra återkallelsen. Jag överklagade till Länsrätten men den kom till samma negativa slutsats som Länsstyrelsen. Jag överklagade därför till Kammarrätten, som meddelade prövningstillstånd och delade min uppfattning och i praktiken lät klienten få tillgodräkna sig den tidigare, andra, återkallelsen. Formellt blev det dock så att Kammarrätten bestämde giltighetstiden för det senaste återkallelsebeslutet till 2 månader istället för Länsstyrelsens 4 månader.

Observera att effekten av "rabatt" inte uppkommer så snart körkortet återkallas på nytt för en ny fortkörning. För att få tidigare återkallelsetid tillgodoräknat på det sätt som skedde här krävs bland annat att det ärende från vilket tid ska få tillgodoräknas inte har hunnit avgöras slutligt av länsstyrelsen, t.ex. på grund av att körkortsinnehavaren förnekar förseelsen.

Ingemar Jeanlo
2005-05-24

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format

Kammarrättens prejudicerande beslut om tillgodoräknande av återkallelsetid.

Dokumentet innehåller även mina överklaganden och Länsstyrelsens och Länsrättens beslut.

Ladda ned betaldokument PDF-icon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02