Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
KÖRKORTSMÅLVarning trots 142 km/h på 110-väg Två månader för rattfylleri med 0,38 promille Formellt fel i föreskrift - körkort återlämnades Fick "rabatt" på återkallelsetiden vid ny fortkörning En 30-skylt är inte tillräckligt - fick tillbaka körkort och bötespengar efter fem år Varning - trots för kort avstånd Tveksam hastighetsmätning av ensam polis - då ska körkortet återlämnasTillät olovlig körning - klarade sig undan med en månads återkallelse"Meningslöst att neka" - brukar polisen hävda

Formellt fel i föreskrift - körkortet återlämnades

Bil på landsväg

En person med mycket stort behov av körkort kontaktade mig sedan polisen omhändertagit hans körkort för fortkörning. Han bad att jag förutsättningslöst skulle gå igenom hans ärende för att se om det fanns något att göra eftersom han hade fått kännedom om att jag nått framgång vid en liknande händelse som inträffat i samma kommun. Jag konstaterade att även denna klient formellt sett inte hade gjort sig skyldig till någon fortkörning. Med hjälp av hovrättens dom från det andra fallet begärde jag att Länsstyrelsen omedelbart skulle återlämna körkortet, vilket också skedde. (Numera handläggs körkortsåterkallelser av Transportstyrelsen.)

Ingemar Jeanlo

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Länsstyrelsens beslut. Ladda ned gratis PDF-icon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02