Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
KÖRKORTSMÅLVarning trots 142 km/h på 110-väg Två månader för rattfylleri med 0,38 promille Formellt fel i föreskrift - körkort återlämnades Fick "rabatt" på återkallelsetiden vid ny fortkörning En 30-skylt är inte tillräckligt - fick tillbaka körkort och bötespengar efter fem år Varning - trots för kort avstånd Tveksam hastighetsmätning av ensam polis - då ska körkortet återlämnasTillät olovlig körning - klarade sig undan med en månads återkallelse"Meningslöst att neka" - brukar polisen hävda

Två månader för rattfylleri med 0,38 promille

Rattfyllerikontroll

Normalåterkallelsetiden vid 0,38 promille var tidigare fyra månader. Här lyckades jag dock få länsstyrelsen att begränsa körkortsingripandet till två månader, bland annat med hänvisning till att klienten kört en kort sträcka och att det gått lång tid sedan händelsen inträffade.

Idag är det Transportstyrelsen som handlägger frågor om återkallelse av körkort och genom en lagändring innebär ett körkortsingripande i ett dylikt fall antingen en varning (i sällsynta fall) eller, oftast, ett års återkallelse - inget däremellan.

Om du behöver vägledning hur man själv bör yttra sig till Transportstyrelsen i rattfylleriärenden så finns det nedladdningsbara mallar och exempel här.

Ingemar Jeanlo


Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Länsstyrelsens beslut i maskerad version. Ladda ned gratis PDF-icon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02