Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
RATTFYLLERIErkände för polisen och hade 1,86 promille - friad av tingsrättenFriad av hovrätten från misstanke om rattfylleri Drack efter bilkörningen - frikänd

RATTFYLLERI

Rattfyllerikontroll

Frikännande domar i rattfyllerimål kan delas in i tre huvudkategorier: Så kallad efterdrickning, tveksam identifiering respektive tekniska fel/misstag. Den sistnämnda kategorin är mycket sällsynt (även om många försöker hävda att det uppstått tekniska fel vid provtagningen/analysen). De båda förstnämnda kategorierna är däremot desto vanligare och här till vänster finner du exempel på sådana fall.

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02