Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
RATTFYLLERIErkände för polisen och hade 1,86 promille - friad av tingsrättenFriad av hovrätten från misstanke om rattfylleri Drack efter bilkörningen - frikänd

Trovärdigt vittne räcker inte alltid - hovrätten frikände rattfyllerimisstänkt

Den friande domen från hovrätten kan vara ett bra argument för den som behöver påtala för polis, åklagare eller tingsrätt att de inte ska ställa för låga beviskrav trots att de är övertygade om personens skuld. Den visar också att det kan löna sig att som misstänkt kämpa för sin sak även när bevisläget ser mörkt: Ett vittne pekade ut en person som den som kört en bil ca 20 minuter innan polisen kom till platsen. När polisen kom till platsen stod bilen parkerad men den utpekade personen satt på förarplatsen och det fanns ytterligare tre personer i bilen. Efter genomfört utandningsprov konstaterade polisen att personen på förarplatsen kunde misstänkas för grovt rattfylleri. Den utpekade personen åtalades för att ha kört bilen och en kamrat till honom, som var den som disponerade den bil de hade suttit i, åtalades för medhjälp till grovt rattfylleri. I tingsrätten förklarade den utpekade personen att han inte hade kört bilen utan bara hade råkat sitta på förarplatsen när polisen kom. Tingsrätten dömde båda personerna för för grovt rattfylleri respektive medhjälp till grovt rattfylleri. Efter att den utpekade personen överklagat tingsrättens fällande dom frikändes han i hovrätten med hänvisning till bland annat till att det var mörkt och att det fanns risk för misstag vid utpekandet trots att hovrätten ansåg att vittnet var mycket trovärdigt.

Ingemar Jeanlo

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Tingsrättens dom inklusive stämningsansökan och hela hovrättsdomen.

Hovrättsdomen ger en bild av de höga rättssäkerhetskrav som i vart fall överrätter ställer i dylika fall och kan tjäna som argument i mål där en person pekats ut av vittnen efter färden. Domen är självfallet applicerbar också i fall som inte rör rattfylleri utan t.ex. smitning, olovlig körning, etc.
Ladda ned betaldokument PDF-icon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02