Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
HÖGSTA DOMSTOLEN Polishögskolans prestige orsak till många justitiemord Trafikjuristen vann eget parkeringsmålTingsrätten fällde fast väjningsplikten inte gällde Samma fortkörning prövades i Högsta domstolen två gånger Hovrätten struntade i kalibreringsmiss

Några av Trafikjuristens framgångar i Högsta domstolen

Högsta domstolen

I Bondeska palatset vid Riddarhustorget i Stockholm finns Högsta domstolen, vilken man tyvärr måste vända sig till när polis, åklagare, tingsrätt eller hovrätt på något sätt inte skött ett ärende på ett korrekt sätt. Många, som inte har någon större erfarenhet av juridiska processer, tror att om en hovrätt har kommit till en slutsats så måste den ju vara riktig. Tyvärr är min erfarenhet att tjänstemännens kompetens i hovrätterna varierar - i vart fall när det gäller trafikmål - nästa lika mycket som i tingsrätterna och inom polis- och åklagarväsendet.

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02