Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
HÖGSTA DOMSTOLEN Polishögskolans prestige orsak till många justitiemord Trafikjuristen vann eget parkeringsmålTingsrätten fällde fast väjningsplikten inte gällde Samma fortkörning prövades i Högsta domstolen två gånger Hovrätten struntade i kalibreringsmiss

Hovrätten struntade i kalibreringsmiss

Polispilot med video

Klienten, som vi kan kalla Michael, blev anklagad dels för att vid ett tillfälle ha innehaft laserstörare, dels för att vid ett annat tillfälle ha kört för fort trots att den ifrågavarande bilen, som Michael ägde, aldrig stoppades och det enligt Michael inte var han som körde den.

Michael hade en offentlig försvarare i form av en advokat från sin hemort. När Michael blev fälld i tingsrätten vände han sig till mig och begärde att jag skulle ta över försvaret och till att börja med göra ett överklagande till hovrätten. När jag gick igenom tingsrättsdomen och utredningsmaterialet upptäckte jag att den genomsnittshastighetsmätare ("polispilot") som användes vid tillfället inte var kalibrerad på föreskrivet sätt. Detta hade varken Michael själv eller hans tidigare försvarare uppmärksammat. Även en mängd andra omständigheter talade för att den fällande tingsrättsdomen var felaktig.

Till min stora förvåning meddelade dock hovrätten inte prövningstillstånd, varför jag överklagade till Högsta domstolen, som beviljade prövningstillstånd i hovrätten. Hovrätten ändrade sedan tingsrättens dom i viss utsträckning, till min klients förmån. Hovrättens dom är ändå enligt min uppfattning en rättsskandal, som jag ska beskriva utförligt på denna hemsida så snart jag får tid.

Ingemar Jeanlo
2005-09-12

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Delar av Högsta domstolens beslut i maskerat skick. Ladda ned gratis PDF-icon

Högsta domstolens beslut i omaskerat skick.

Domen kan framförallt användas som argument i ett överklagande till hovrätten där man riskerar drabbas av att hovrätten inte meddelar prövningstillstånd (vilket man i de allra flesta fall riskerar att drabbas av i trafikmål).

Tyvärr sätter många hovrättsdomare tröskeln för högt när det gäller att gå med på att pröva fällande tingsrättsdomar, trots tveksam åklagarbevisning. Då kan denna dom och de i domen nämnda rättsfallen förhoppningsvis påverka processen i rätt riktning.

Ladda ned betaldokument PDF-icon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02