Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
HÖGSTA DOMSTOLEN Polishögskolans prestige orsak till många justitiemord Trafikjuristen vann eget parkeringsmålTingsrätten fällde fast väjningsplikten inte gällde Samma fortkörning prövades i Högsta domstolen två gånger Hovrätten struntade i kalibreringsmiss

Trafikjuristen vann parkeringsmål i Högsta domstolen

Jag parkerade medvetet fel (underlät att betala parkeringsavgift) i Norrköping eftersom jag fått kännedom om att det kunde ifrågasättas om parkeringsövervakningen i kommunen bedrevs på ett sätt som var förenligt med parkeringslagstiftningen. Jag förlorade i tingsrätten, fick prövningstillstånd men förlorade i hovrätten, vilken dock meddelade så kallad fullföljdsdispens till Högsta domstolen. Vanligtvis är hovrätten högsta instans i parkeringsmål men om hovrätten anser att det föreligger ett särskilt intresse att målet prövas av Högsta domstolen för hovrätten medge dispens att överklaga. Det betyder dock inte att Högsta domstolen är skyldig att pröva målet. För det krävs även prövningstillstånd i Högsta domstolen, vilket jag fick, och vann.

Ingemar Jeanlo
30 augusti 2005

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Högsta domstolens dom. Ladda ned gratis PDF-icon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02