Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
RADARFortkörare fick rätt efter fem år Frikänd pga bristfällig radarmätning

Frikänd på grund av bristfällig radarmätning

Bilisten blev åtalad för två hastighetsöverträdelser, en i Stockholm och en i Norrköping. Den överträdelse som skett i Stockholm och som hade uppmätts med laser erkände bilisten. Den påstådda fortkörningen i Norrköping, som uppmätts med radar, förnekades bl.a. med hänvisning till att bilisten hållit laglig hastighet och att förväxling av fordon hade skett p.g.a. att det var mörkt, att det var mycket trafik, m.m.

Bilisten behövde inte själv inställa sig till tingsrätten utan gav mig fullmakt att företräda honom. Domstolen fällde bilisten för den förseelse som han erkände men friade honom beträffande den påstådda hastighetsöverträdelsen i Norrköping. Han fick också alla sina kostnader i målet ersatta av staten.

Hastighetsövervakning med radar förekommer allt mer sällan då mätmetoden håller på att succesivt fasas ut till förmån för övervakning med laserhastighetsmätare.

Ingemar Jeanlo
16 juni 2013

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Domen i omaskerad form. Ladda ned gratis PDF-icon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02