Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
POLISPILOTFörväxlingsrisk trots att polismannen intygade motsatsen Polis slarvade bort videon"Förväxlingsrisk utesluten" - pyttsan! Rådgivning ledde till frikännande dom Försökte mäta vid möte på motorväg

Otydliga referenspunkter kan leda till frikännande dom

Klienten hade tidigare kontaktat mig i ett ärende. När han ånyo blev misstänkt för fortkörning analyserade jag bevisläget åt honom varefter han själv inställde sig till tingsrätten och lade upp sitt försvar i enlighet med mina instruktioner. Rätten konstaterade att polismannens version av händelseförloppet föreföll motstridigt i jämförelse med min klients, och frikände. Bland annat ifrågasattes de referenspunkter polismannen använde vid hastighetsmätningen med genomsnittshastighetsmätare (polispilot).

Ingemar Jeanlo
2004-01-25

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Tingsrättens dom i omaskerad form inklusive rapporten med bilagor.

Domen kan vara vägledande för ditt eget försvar och tjäna som argument om du anser att polismannens referenspunkter vid mätningen var oklara. Domen innehåller även en hänvisning till ett rättsfall som slår fast hur den tilltalades invändningar ska värderas i förhållande till åklagarens skriftliga bevisning i form av polisrapport med intygande om utesluten förväxlingsrisk (oavsett om hastighetsmätningen skett med polispilot eller annat instrument).
Ladda ned betaldokument PDF-icon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02