Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
POLISPILOTFörväxlingsrisk trots att polismannen intygade motsatsen Polis slarvade bort videon"Förväxlingsrisk utesluten" - pyttsan! Rådgivning ledde till frikännande dom Försökte mäta vid möte på motorväg

"Förväxlingsrisk utesluten" - pyttsan!

Trafikpoliserna från Linköping stod i mörkret på en trafikkontrollplats utmed motorvägen. I motsatt körfält kom en Saab i hög hastighet. På grund av tät trafik tog det tid för polismännen att komma över till det motsatta körfältet. Innan de kunde börja förfölja fortköraren hann det därför gå ca 20 sekunder, framgick det av videoupptagningen från tillfället. De tvingades sedan under en sträcka av drygt en mil köra i mycket hög hastighet, stundtals över 220 km/h, på den regnvåta och mörka motorvägen. Polismännen hade av naturliga skäl från början inte kunnat iaktta några säkra kännetecken på bilen, såsom t.ex. registreringsnummer, och hade heller inte ögonkontakt med den under betydande delar av färden. Trots det intygades det i rapporten: "Förväxlingsrisk utesluten." Återigen visades prov på att denna slentrianmässiga fras, som en del tingsrätter älskar att hänvisa till i sina fällande domar, endast speglar polismannens högst subjektiva uppfattning och har mycket lite att göra med förväxlingsrisken ur ett objektivt perspektiv.

I detta mål blev det två förhandlingar. Vid den första, som leddes av en tingsnotarie, blev det diskussion om jag skulle tillåtas visa videon. När tingsnotarien, efter visst kamratligt konfererande med den unga åklagaren, vände sig till mig och snorkigt sa: "Du ska få visa din video, Trafikjuristen!" (med överdriven betoning på "ska" och "Trafikjuristen"), fick jag nog. Jag påtalade att målet uppenbarligen var för komplicerat för henne och yrkade därför att en ordinarie domare skulle handlägga målet fortsättningsvis. Så blev det också och efter en ny, fullföljd förhandling, med en ordinarie domare frikändes klienten.

En video och utförligare kommentarer kring fallet finns här (länk till Mygel & korruption).

Ingemar Jeanlo
2004-01-25

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Tingsrättens friande dom i maskerad version. Ladda ned gratis PDF-icon
Polisrapporten. Ladda ned gratis PDF-icon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02