Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
POLISPILOTFörväxlingsrisk trots att polismannen intygade motsatsen Polis slarvade bort videon"Förväxlingsrisk utesluten" - pyttsan! Rådgivning ledde till frikännande dom Försökte mäta vid möte på motorväg

Förväxlingsrisk trots att polismannen intygade motsatsen

I princip dagligen dömer våra tingsrätter trafikanter till böter trots att den enda bevisning som åberopas är en rapport eller annat dokument där polismannen intygat att förväxling av fordon är utesluten. Eftersom denna förväxlingsrisk bedöms så olika av olika av polismän borde uppgiften inte ha en sådan avgörande betydelse som den fått. Om tingsrätten okritiskt accepterar intygandet innebär det ju i praktiken att tingsrätten överlämnar bevisvärderingen till polismannen. Det innebär samtidigt att den misstänkte i princip måste bevisa att han är oskyldig, eller i vart fall att polismannens uppgifter är felaktiga, vilket i de flesta fall är omöjligt att bevisa. Det uppkommer således en slags omvänd bevisbörda, vilket strider mot grundläggande rättssäkerhetsprinciper.

Att tingsrätterna borde vara mycket försiktiga med att tillmäta dylika slentrianmässiga intyganden avgörande betydelse visar ett antal mål där det tack vara lyckliga omständigheter gått att bevisa att polismannens intygande objektivt sett var oriktigt.

I detta fall åberopade åklagaren en videoupptagningen över händelsen för att styrka den påstådda hastighetsöverträdelsen. Till åklagarens stora överraskning (jag blev inte överraskad eftersom jag i förväg hade tittat på en kopia av videon) framstod förväxlingsrisken som uppenbar när videon spelades upp i Nyköpings tingsrätt. Att förväxlingsrisken var uppenbar var tvärtemot vad polismannen påstod i rapporten. Klienten frikändes.

Ingemar Jeanlo
2004-01-25

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Tingsrättens friande dom och rapport i maskerad version. Ladda ned gratis PDF-icon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02