Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
LASERFörväxlingsrisk vid mätning Polisen "mätte" två fordon samtidigt med lasernPolismannen mindes inte mätningen Polis friad från fortkörning Felskyltat - friad för att han körde åt andra hållet Polisens identifiering underkänd - misstänkt fortkörare frikändMätte på för långt avstånd Polisen mätte med två laserinstrument - tingsrätten frikändeLasermätning underkänd i hovrätt för första gångenLasermätning underkänd då uppgift om sikteskontroll saknades

Polisen "mätte" två fordon samtidigt med lasern

Trafikpoliserna i Östergötland är kända för att vara dubbelt så effektiva som trafikpoliser på andra håll i landet. Vill man vara ironisk kan man fråga sig om det var förklaringen till att en polisman från Östergötland stoppade två bilförare för en hastighetsöverträdelse som konstaterats genom mätning med laser på enbart det ena fordonet. Polismannens motiv var i korthet att det andra fordonet såg ut att köra ungefär lika fort som det första.

DN artikel
(Dagens nyheter den 23 september 1997)

Trots tveksamheten i mätförfarandet - som självfallet strider mot RPS föreskrifter - omhändertog polismannen min klients körkort och intygade i rapporten att mätningen hade skett enligt RPS föreskrifter. Efter yttrande till länsstyrelsen, där det påpekades att det aldrig hade skett någon mätning av klientens fordon, återlämnades körkortet.

Att mätningen, eller rättare uppskattningen, saknade stöd i både föreskrifter och rättspraxis, hindrade inte åklagaren för att åtala. Av någon anledning angav dock åklagaren hastigheten "140 km/h" i stämningsansökan istället för de 150 km/h som lasern hade visat vid mätningen av det framförvarande fordonet. Efter det att Mjölby tingsrätt enhälligt underkände polismannens hastighetsuppskattning överklagade åklagaren den friande domen till hovrätten.

I överklagandet justerade åklagaren polismannens hastighetsangivelse ännu en gång, genom att påstå att min klient fört sitt fordon i 121 km/h. Det man bl.a. kan fråga sig är varför åklagaren valde just 121 km/h och inte 120 km/h (vilket kan påverka i negativ riktning vid ett körkortsingripande). Min egen teori är att hon var ivrigt påhejad av polismannen, som vid huvudförhandlingen i tingsrätten minst sagt gav sken av att det för hans del gått prestige i ärendet. Det framgick dels av hans sätt att svara på frågorna under förhöret, dels av att han efter förhandlingen körde upp bredvid mig när jag stannat vid ett rödljus. Han blängade då och grimaserande för att visa att han inte gillade att jag hade ansatt honom hårt under förhöret (bland annat hade han svårt att förklara varför han intygat att mätningen av min klients bil hade skett enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter). Att vissa poliser tar arbetet och sig själva på alltför stort allvar är i och för sig inte ovanligt, men det är inte så vanligt att de så att säga blandar ihop sak och person på ett så tragikomiskt sätt som i detta fall. Hursomhelst, syftet med att ange 121 km/h istället för 120 var givetvis att motivera polismannens tidigare beslut att omhänderta körkortet.

Att åklagaren överklagade är i och för sig inte så anmärkningsvärt med tanke på principen om fri bevisprövning för domstolarna. Däremot är angivandet av just 121 km/h och polisens initiala agerande i ärendet inte ägnat att öka tilltron till trafikpolisen och åklagarväsendet. Hovrätten ändrade sedan tingsrättens friande dom och fällde klienten för att ha kört i just 121 km/h på 90-vägen. Länsstyrelsen valde dock slutligen att ändå inte återkalla körkortet.

Ingemar Jeanlo
1999-06-10

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Polisens beslut att omhänderta körkortet samt rapport och pm. Ladda ned gratis PDF-icon
Platsprotokoll och länsstyrelsens beslut att återlämna körkortet. Ladda ned gratis PDF-icon
Åklagarens stämningsansökan. Ladda ned gratis PDF-icon
Tingsrättens dom. Ladda ned gratis PDF-icon
Åklagarens överklagandeskrift. Ladda ned gratis PDF-icon
Hovrättens dom. Ladda ned gratis PDF-icon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02