Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
LASERFörväxlingsrisk vid mätning Polisen "mätte" två fordon samtidigt med lasernPolismannen mindes inte mätningen Polis friad från fortkörning Felskyltat - friad för att han körde åt andra hållet Polisens identifiering underkänd - misstänkt fortkörare frikändMätte på för långt avstånd Polisen mätte med två laserinstrument - tingsrätten frikändeLasermätning underkänd i hovrätt för första gångenLasermätning underkänd då uppgift om sikteskontroll saknades

Lasermätning underkänd då uppgift om sikteskontroll saknades

LasersikteTrafikjuristens klient, som var misstänkt för fortkörning, frikändes i två instanser, först av tingsrätten och sedan - efter det att åklagaren överklagat den friande domen - även av Svea hovrätt. Orsak: I platsprotokollet saknades uppgift om att sikteskontroll av laserinstrumentet hade gjorts.

I sin överklagandeskrift hävdade åklagaren att det faktum att polismannen genom sin underskrift intygat att mätning skett i enlighet med RPS föreskrifter också innefattade att sikteskontroll hade gjorts. Jag hävdade, tvärtom, att det av handlingarna inte framgick att mätningen hade skett i enlighet med RPS föreskrifter eftersom anteckning om sikteskontroll saknades i platsprotokollet. Hovrätten gick först på åklagarens linje, på så sätt att prövningstillstånd meddelades, men fastställde sedan tingsrättens friande dom på de grunder som jag åberopat. Min klient fick dessutom full ersättning för alla sina kostnader (drygt 8.000 kr).

Ingemar Jeanlo
2004-01-13

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Den friande tingsrättsdomen. Ladda ned gratis PDF-icon
Åklagarens överklagande. Ladda ned gratis PDF-icon
Åklagarens kompletterande svarsskrivelse. Ladda ned gratis PDF-icon
Den friande hovrättsdomen. Ladda ned gratis PDF-icon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02