Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
LASERFörväxlingsrisk vid mätning Polisen "mätte" två fordon samtidigt med lasernPolismannen mindes inte mätningen Polis friad från fortkörning Felskyltat - friad för att han körde åt andra hållet Polisens identifiering underkänd - misstänkt fortkörare frikändMätte på för långt avstånd Polisen mätte med två laserinstrument - tingsrätten frikändeLasermätning underkänd i hovrätt för första gångenLasermätning underkänd då uppgift om sikteskontroll saknades

Förväxlingsrisk vid hastighetsmätning med laser

I SVT:s Trafikmagasinet den 23 mars 1998 refererades den enhälliga, friande domen i Stockholms tingsrätt mot min klient.

Hastighetsmätningen skedde med laser av en ensam polisman som satt i sin tjänstebil vid sidan av motorvägen och som sedan själv åkte efter och stoppade fortkörarna.

Tingsrätten tog bland annat fasta på att polismannen var ensam. Tingrätten noterade också att han hade glömt notera om sikteskontroll var gjord. Det sistnämnda vägdes in men var inte avgörande för tingsrättens bedömning att mätning under de ifrågavarande förhållandena kan ha inneburit risk för förväxling av fordon.

Ingemar Jeanlo

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Tingsrättens friande dom. Dokumentet kan i liknande situationer tjäna som argument för att förväxling kan ha skett. Ladda ned betaldokument PDF-icon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02