Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
LASER Förväxlingsrisk vid hastighetsmätning med laser RADAR Fick tillbaka körkort och bötespengar efter fem år... POLISPILOT Förväxlingsrisk - trots att polismannen intygade motsatsen EFTERFÖLJANDE Inte hastighetsmätning utan hastighetsuppskattning som inte sällan leder till friande domar AUTOMATISK Automatisk hastighetsövervakning. Enbart foto räcker inte alltid som bevisning. ÖVRIGT HASTIGHET Mc-förare frikänd pga av fel på gasreglaget

HASTIGHETSÖVERTRÄDELSE

Lasermätning på motorväg

Under kategorierna här till vänster återfinns många fler fall än det som citeras under respektive rubrik. Mål rörande laserstörare ligger under kategorin ÖVRIGT HASTIGHET längst ner till vänster.

Ingemar Jeanlo

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02