Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
ÖVRIGT HASTIGHET Mc-förare frikänd pga fel på gasreglaget Bötesstraff för innehav av laserstörare sänktes Laserstörande garageöppnare lagligPolisen uppskattade hastigheten - ingen mätning Formellt fel i föreskrift - böterna återbetaladesFormellt fel i föreskrift - hovrätten frikände fortkörare

Formellt fel i föreskrift - hovrätten frikände fortkörare

Klienten åtalades för hastighetsöverträdelse och bad mig inom ramen för den obegränsade rådgivningstjänsten gå igenom ärendet. Jag kunde genom en så kallad rättsutredning ganska snart konstatera att klienten formellt sett inte, på grund av en formell brist i den föreskrift som reglerade hastighetsbegränsningen, hade gjort sig skyldig till hastighetsöverträdelse. Trots det dömdes klienten i tingsrätten. Jag överklagade domen till hovrätten som meddelade prövningstillstånd och frikände klienten och tillerkände honom ersättning för alla kostnader han hade haft för mitt biträde.

Ingemar Jeanlo
2003-11-24

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Tingsrättens doms första sida och stämningsansökan i maskerad version. Ladda ned gratis PDF-icon
Hovrättens dom inklusive min rättsutredning, tingsrättens dom och kopior av den bristfälliga föreskriften, allt i omaskerad version.

I dokumenten finns hänvisningar till ytterligare en hovrättsdom samt ett JO-fall som kan vara användbart när man argumenterar rörande formella bristfälligheter i trafikföreskrifter.
Ladda ned betaldokument PDF-icon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02