Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
ÖVRIGT HASTIGHET Mc-förare frikänd pga fel på gasreglaget Bötesstraff för innehav av laserstörare sänktes Laserstörande garageöppnare lagligPolisen uppskattade hastigheten - ingen mätning Formellt fel i föreskrift - böterna återbetaladesFormellt fel i föreskrift - hovrätten frikände fortkörare

Formellt fel i föreskrift - böterna återbetalades

Det är inte ovanligt att lokala trafikföreskrifter innehåller formella fel. I detta fall hittade jag ett fel i en föreskrift rörande en hastighetsbegränsning i Eslövs kommun. För klientens räkning begärde jag hos tingsrätten att den ordningsbot som polisen hade utfärdat skulle undanröjas. Tingsrätten biföll talan och klienten ersattes av staten för sina kostnader för mitt biträde.

Ingemar Jeanlo
2003-11-24

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Tingsrättsbeslutet. Ladda ned gratis PDF-icon
Tingsrättsbeslutet i omaskerat skick tillsammans med min skrivelse rörande begäran om undanröjande av böterna.

Dokumenten beskriver ett förhållandevis vanligt fel i lokala trafikföreskrifter och kan användas som hjälpmedel vid en begäran om att en godkänd bot ska undanröjas på grund av ett fel i lokal trafikföreskrift. Oavsett hur lång tid som har förflutit från händelsen kan boten undanröjas. Det finns ingen bortre tidsgräns för när resning kan begäras i dylika fall och sannolikt är det många i bland annat Eslövs kommun som skulle kunna få bötespengar tillbaka om de initierade ett dylikt förfarande.
Ladda ned betaldokument PDF-icon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02