Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
ÖVRIGT HASTIGHET Mc-förare frikänd pga fel på gasreglaget Bötesstraff för innehav av laserstörare sänktes Laserstörande garageöppnare lagligPolisen uppskattade hastigheten - ingen mätning Formellt fel i föreskrift - böterna återbetaladesFormellt fel i föreskrift - hovrätten frikände fortkörare

Polisen uppskattade hastigheten - ingen mätning

Jag har genom åren haft många mål som rört hastighetsmätning genom den så kallade efterföljandemetoden. I samtliga fall som jag har åtagit mig kan man konstatera att det finns anledning att vara kritisk till det sätt som hastighetsmätningarna - eller rättare sagt hastighetsuppskattningarna - genomförts på. Här kan du läsa om ett av fallen.

MIH-artikel
(Mitt i Huddinge tisdagen den 19 augusti 1997)

Bilisten körde mitt i natten på en motorväg och stoppades senare på en avfart. Efter en stunds samtal beslutade polispatrullen att körkortet skulle omhändertas. Poliserna motiverade sitt beslut med att bilisten erkänt att han kunde ha kört så fort som 160 km/h. Polismyndigheten beslutade att skicka ärendet och körkortet vidare till länsstyrelsen. (Polisens beslut.)

När klienten kontaktade mig hade han varit av med körkortet en dryg vecka. Det blev en ovanligt snabb handläggning från myndigheternas sida och redan efter några timmar ringde länsstyrelsen och meddelade att min klient kunde komma och hämta sitt körkort. Polismyndigheten var dock långsammare och först sedan händelsen uppmärksammats i massmedia beslutade myndigheten att skriva av ärendet. (Länsstyrelsens beslut med anledning av Trafikjuristens skrivelse)

Att polismännen saknade kunskaper om hur en dylik hastighetsuppskattning ska gå till är egentligen inte de enskilda polismännens fel; inom polisen saknas det både föreskrifter och på de flesta håll ordentlig utbildning rörande metoden.

Ingemar Jeanlo
1997-08-25

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Polisens beslut att omhänderta körkortet. Ladda ned gratis PDF-icon
Länsstyrelsens beslut att återlämna körkortet . Ladda ned gratis PDF-icon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02