Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
ÖVRIGT HASTIGHET Mc-förare frikänd pga fel på gasreglaget Bötesstraff för innehav av laserstörare sänktes Laserstörande garageöppnare lagligPolisen uppskattade hastigheten - ingen mätning Formellt fel i föreskrift - böterna återbetaladesFormellt fel i föreskrift - hovrätten frikände fortkörare

Laserstörande garageöppnare laglig

Trafikpolisen i Göteborg lyckades inte få något mätresultat när man riktade lasern mot personbilen. Vid en närmare undersökning anträffades två anordningar i fordonets front som polisen påstod att de kände igen som laserstörare. Bilföraren uppgav att han inte kände till vad anordningarna var för något.

En polisman skruvade loss "laserstörarna", klippte av sladdarna till strömförsörjningen och tog anordningarna i beslag. En omfattande förundersökning följde, där polisen till och med förhörde bilförarens tidigare granne. Anledningen till det förhöret var att bilföraren sade sig nu i efterhand ha fått veta att det polisen beslagtog var sändarna till den garageöppnare som fordonet var försett med. Genom förhöret försökte polisen få fram bevis för sin hypotes att bilföraren kände till att anordningarna i själva verket var - som polisen ville göra gällande - laserstörare och att han aldrig hade använt anordningarna som garageöppnare.

Tingsrätten konstaterar dock i sin dom att det inte är bevisat att bilisten avsiktligt innehaft och använt anordningarna som laserstörare. (Att oavsiktligt råka störa polisens laser är tillåtet.) Tingsrätten meddelade således en frikännande dom och beslutade samtidigt att de beslagtagna garageöppnarna skulle återlämnas till bilisten. Den enhälliga domen har vunnit laga kraft.

Ingemar Jeanlo
2003-12-09

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Tingsrättens dom. Ladda ned gratis PDF-icon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02