Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
ÖVRIGT HASTIGHET Mc-förare frikänd pga fel på gasreglaget Bötesstraff för innehav av laserstörare sänktes Laserstörande garageöppnare lagligPolisen uppskattade hastigheten - ingen mätning Formellt fel i föreskrift - böterna återbetaladesFormellt fel i föreskrift - hovrätten frikände fortkörare

Bötesstraff för innehav av laserstörare sänktes

Straffet för innehav av laserstörare, laservarnare och radarvarnare har varierat i olika delar av landet. Några har fått dagsböter på åtskilliga tusentalas kronor medan andra klarat sig undan med en dryg tusenlapp i böter. Ett rättsfall från Svea hovrätt är ett tydligt exempel på hur olika samma förseelse kan bedömas av olika instanser.

Bilisten i fallet, Kent, kände inte till att ett förbud mot laserstörare hade införts. Månaden efter det att förbudet infördes ingrep polisen mot honom och beslagtog hans störare. En anmälan upprättades.

Efter några månader kom ett inbetalningskort (strafföreläggande), från åklagaren. Kent fick en smärre chock när han såg bötesbeloppet: 4.800 kr. Han skrev till åklagaren och vädjade om en lindrigare bedömning - dock utan resultat. Kent åtalades och i en mycket summarisk dom bestämde även Uppsala tingsrätt att Kent skulle straffas med 4.800 kr i böter. Kent kontaktade mig och jag överklagade domen till Svea hovrätt. Redan efter några veckor kom ett föreläggande från hovrätten där vi informerades om att hovrätten övervägde att avgöra målet utan huvudförhandling. Med föreläggandet bifogades åklagarens inställning till överklagandet. Åklagaren delade nu plötsligt vår uppfattning att bötesstraffet borde sänkas till 1.200 kr. (Föreläggande och åklagarens svarsinlaga.)

Fyra (!) dagar senare meddelade hovrätten prövningstillstånd och ändrade tingsrättens dom genom att sänka bötesstraffet till en fjärdedel, det vill säga 1.200 kr. Dessutom beslutade hovrätten att Kent skulle få ersättning för alla sina kostnader för mitt arbete i målet.

Ingemar Jeanlo
1999-12-08

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Polisanmälan om det otillåtna innehavet. Ladda ned gratis PDF-icon
Strafföreläggande från åklagaren. Ladda ned gratis PDF-icon
Föreläggande från hovrätten och åklagarens svarsinlaga till hovrätten. Ladda ned gratis PDF-icon
Hovrättsdomen i omaskerat skick.

Domen kan användas av den som i ett strafföreläggandet eller genom en tingsrättsdom erhållit dagsböter för innehav av laserstörare.
Ladda ned betaldokument PDF-icon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02