Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
AUTOMATISKHovrätten: Åklagaren har hela bevisbördan

Hovrätt slog fast: Åklagaren har hela bevisbördan även i mål rörande automatisk hastighetsövervakning

Porscheägaren förnekade att det var han på fotot som tagits vid automatisk hastighetsövervakning. Tingsrättens fällande dom innebar i praktiken att tingsrätten vände på bevisbördan. Mellan raderna kunde man ana att tingsrätten i sin kortfattade dom ansåg att det ankom på Porscheägaren att bevisa att det inte var han som körde. Jag överklagade åt klienten och argumenterade för att tingsrättens bevisvärdering stred mot grundläggande rättssäkerhetsprinciper. Hovrätten gick på min linje och frikände.

Så sent som i oktober 2010 instruerade jag en bekant att agera helt enligt detta prejudikat när hon skulle svara på polisens påstående om att hon fanns på ett foto från en fartkamera. En vecka efter svaret fick hon ett meddelande om att utredningen var nedlagd eftersom brott inte kunde styrkas.

Ingemar Jeanlo
2011-11-26

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
   

Hovrättens och tingsrättens domar, inklusive fotot från hastighetsövervakningskameran och mitt överklagande.

Ladda ned betaldokument PDF-icon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02