Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
MYGEL & KORRUPTION Lyssna när trafikpolisen ljuger under ed Mc-polis som ej håller avstånd Polis ändrade i bötesföreläggande - dömdes själv till böter Praktikant skötte polisens laser - böter återbetalades Polis fastnade i hastighetskontroll Efterföljandemetoden - ett hot mot rättssäkerheten Ljög polisen? Dömde notarien rätt? Döm själv! Laglig laserstörare beslagtogs Polisen slarvade bort videon "Förväxlingsrisk utesluten" - pyttsan! Polis klippte videon för att rädda sitt skinn? Mätte på för långt avstånd Polisstuderande startade biljakt Sagan om den korrumperade rikspolischefen

Praktikant skötte polisens laser - böter återbetalades

Den 9 september 1999 var jag på väg från Malmö tingsrätt till Västervik. På E 22 vid Fågelmara i Blekinge hade jag en vit Volvo framför mig med en kvinnlig förare i. När vi körde in på en 50-sträcka såg jag långt framför mig - kanske 500 meter bort - två personer i mörkblå overaller. Den kvinnliga föraren observerade dock inte polismännen utan stoppades för fortkörning.

När kvinnan vinkades in av en av de två uniformsklädda manliga poliserna observerade jag att den som skötte mätningarna med lasern var en ung kvinna klädd i jeans. På platsen fanns också en samling barn. Jag drog utan vidare slutsatsen att kvinnan inte var polis. Jag utgick därför ifrån att det inte var fråga om en regelrätt hastighetskontroll utan möjligen någon form av förevisning av lasern där man stoppade bilisterna enbart för att påpeka att de kört för fort.

BLT artikel
(Blekinge Läns Tidning den 27 september 1999)

Jag tyckte händelsen verkade intressant och vände tillbaka och parkerade vid en kiosk i närheten av kontrollplatsen. En av polismännen gick förbi min dekalmärkta bil ("www.trafikjuristen.se"), log och hälsade med en igenkännande huvudnickning. Till min stora förvåning såg jag samtidigt att kvinnan i Volvon rapporterades. Strax därefter gjorde den kvinnliga laseroperatören ytterligare en mätning och en bil tillhörig Posten stoppades. Även den föraren rapporterades. Jag åkte från platsen smått förbryllad.

Några dagar senare beställde jag platsprotokollet från trafikpolisen i Blekinge. Mitt syfte var att se vem som angivits som mätkontrollant. Till min stora förvåning hade polisen angivit att det skulle ha varit en man som höll i lasern vid mätningarna av de två fordon som jag iakttog. Ytterligare sju fordon hade rapporterats. Via bilregistret kontaktade jag den kvinnliga föraren och erbjöd mig att hjälpa henne gratis om det var så att polismyndigheten inte självmant skulle rätta till sitt misstag.

Sedan slumpade det sig så att tidningen Barometern i Kalmar ringde mig och ville göra en intervju. Journalisten hade läst en artikel om mig i den tidning som skickas till alla Renault-ägare i Sverige. Journalisten frågade om jag hade något roligt fall från Kalmar län att berätta om. Jag frågade då om Fågelmara låg inom tidningens täckningsområde men det gjorde det inte. Journalisten blev ändå nyfiken och häpnade sedan över min berättelse. Han skulle omgående kontakta en systertidning i Bleking. Några minuter senare ringde en journalist från Blekinge Läns Tidning. Den 27 september publicerades ovanstående artikel om händelsen. Dagen efter, den 28 september, publicerades en intervju med chefen för trafikpolisen i Blekinge som enligt tidningen suckande konstaterade att mina uppgifter nog var riktiga och att det inte var en polis som hade gjort mätningarna utan "en studerande på rättsväsendets område". Trafikpolischefen lovade undersöka saken närmare och verka för att eventuella felaktiga bötesförelägganden skulle undanröjas.

BLT artikel 2
(Blekinge Läns Tidning den 28 september 1999)

Den 11 oktober skickade åklagaren en utförlig redogörelse över händelsen till Karlskrona tingsrätt och begärde att bötesföreläggandena skulle undanröjas. Den 27 oktober beslutade tingsrätten att åklagarens ansökan skulle bifallas, vilket i praktiken innebär att de bötfällda får pengarna tillbaka.

Den naturliga fråga som man ställer sig är då om detta fall är det enda som inträffat under alla år som lasern använts av polisen - och just jag då råkar passera just den plats vid just det tillfälle där något sådant inträffar. Jag tror inte det, eller rättare sagt, jag vet att det inte är så. Jag känner åtminstone till ett liknande fall och har därutöver hört talas om ytterligare ett som inträffade i Eslöv för några år sedan. Det förstnämnda fallet (platsprotokoll) inträffade i Södertörns Polismästardistrikt 1995. I det fallet beslutade dock åklagarmyndigheten att inte vidta åtgärder i syfte att de godkända bötesföreläggandena skulle undanröjas. Paradoxalt nog beslutade åklagarmyndigheten samtidigt att åtal inte skulle väckas mot de som på platsen hade förnekat brott och därför inte godkänt något bötesföreläggande. Händelsen får väl ses som ett i raden av praktiska exempel på tesen att det aldrig lönar sig att erkänna (möjligen undviker man dock genom ett erkännande att den rapporterade polismannen blir irriterad eller rent av otrevlig, vilket tyvärr många av mina klienter säger sig ha upplevt att polismän blivit när de mötts av ett förnekande).

Vad gäller fallet från Blekinge kanske någon undrar vad som kommer att hända med polismännen som rapporterade bilisterna. Rent objektivt får man nog anse att det finns misstanke både om tjänstefel och osant intygande (det osanna intygandet i platsprotokollet att en polisman var mätkontrollant). Min erfarenhet är dock att många (men inte alla) åklagare drar sig för att åtala poliser för dylika brott. Det jag upplever som ett än värre problem och som jag uppgivet ständigt tvingas konstatera, är att tingsrätterna slentrianmässigt utgår från att alla polismän är lika skickliga, seriösa och omdömesgilla och att deras mekaniska intyganden i rapporter, platsprotokoll och vittnesmål därför inte finns anledning att ifrågasätta. Jag ser fram mot den dagen när tingsrätterna fäster något mindre tilltro till polisers uppgifter om att de aldrig gör fel, och istället kritiskt och intresserat bedömer samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Den dagen kommer, men det krävs, märkligt nog, att man i tillräckligt många fall kan bevisa att även polismän gör fel eller att de vittnar om iakttagelser som de bevisligen inte kan ha gjort. Jag har lagt ut ett antal sådana fall på denna hemsida och jag kommer även fortsättningsvis att göra det, för det dyker hela tiden upp nya fall.

Ingemar Jeanlo
1999-11-05

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Platsprotokollet.
Åklagarens redogörelse till tingsrätten.
Platsprotokollet från Södertörns-fallet.
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02