Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
MYGEL & KORRUPTION Lyssna när trafikpolisen ljuger under ed Mc-polis som ej håller avstånd Polis ändrade i bötesföreläggande - dömdes själv till böter Praktikant skötte polisens laser - böter återbetalades Polis fastnade i hastighetskontroll Efterföljandemetoden - ett hot mot rättssäkerheten Ljög polisen? Dömde notarien rätt? Döm själv! Laglig laserstörare beslagtogs Polisen slarvade bort videon "Förväxlingsrisk utesluten" - pyttsan! Polis klippte videon för att rädda sitt skinn? Mätte på för långt avstånd Polisstuderande startade biljakt Sagan om den korrumperade rikspolischefen

MC-förare spelade in polisman som "hotar" – slapp böter

MC-polisen körde efter en mc-förare en mycket kort sträcka och hävdade att denne kört i 100km/h på 60-väg. Men polismannen sa att han ville vara "snäll" och skulle skriva 80km/h istället för 100 km/h om MC-föraren godkände böterna direkt på plats. Det här är tyvärr ett ganska vanligt men naturligtvis inte lagligt beteende från polisers sida. Syftet brukar vara att få trafikanter att godkänna böter fast bevisningen för den påstådda förseelsen inte skulle hålla för en fällande dom i en domstol, eller att polismannen vill undvika att behöva inställa sig som vittne i tingsrätten på sin fritid. Jag får ständigt e-postfrågor från bil- och mc-förare som råkat ut för liknande "utpressning" från polisers sida. Som regel går det inte att göra något eftersom poliserna vid en prövning av bötesföreläggandet i domstol aldrig medger att de "hotat" eller "utpressat" för att få en påskrift. Istället beskriver de ofta i förskönande ordalag hur otroligt noggranna de är med att förklara vad det innebär att skriva under och att det för dem själva är helt ointressant om personen skriver på eller inte.

I det här fallet var dock mc-föraren kvicktänkt. När polismannen börjar konversationen ungefär med orden "80 km/h! Nu skriver du på annars tar jag ditt körkort här och nu!", så tog mc-föraren fram sin mobiltelefon och spelade in samtalet. Även om kvalitén på inspelningen stundtals inte är den bästa framgår det med önskvärd tydlighet att polismannen försöker - och lyckas - få mc-föraren att skriva på bötesföreläggandet av rädsla för att annars bli av med körkortet. Vid ett tillfälle blir polismannen misstänksam och sneglar på mc-förarens mobiltelefon. Då tar denne upp den till örat och låtsas avsluta ett pågående samtal, vilket gör polismannen mindre misstänksam.

Tack vare inspelningen fick mc-föraren böterna undanröjda av tingsrätten, eftersom domstolen ansåg att mc-föraren inte skrivit på av fri vilja. Om mc-föraren körde för fort eller inte prövades inte av domstolen. En sådan prövning skulle kunna ske i efterhand, men jag tror knappast polismannen vågar försöka få mc-föraren fälld. Polismannen ska nog vara glad om han själv inte blir anmäld.

Här finns tingsrättens beslut och mc-förarens inspelning som mp4 eller mov.

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02