Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
MYGEL & KORRUPTION Lyssna när trafikpolisen ljuger under ed Mc-polis som ej håller avstånd Polis ändrade i bötesföreläggande - dömdes själv till böter Praktikant skötte polisens laser - böter återbetalades Polis fastnade i hastighetskontroll Efterföljandemetoden - ett hot mot rättssäkerheten Ljög polisen? Dömde notarien rätt? Döm själv! Laglig laserstörare beslagtogs Polisen slarvade bort videon "Förväxlingsrisk utesluten" - pyttsan! Polis klippte videon för att rädda sitt skinn? Mätte på för långt avstånd Polisstuderande startade biljakt Sagan om den korrumperade rikspolischefen

Lyssna när trafikpolisen ljuger under ed

Klienten, som vi kan kalla Bengt, var stressad och körde något för fort på motorvägen. Plötsligt körde en polisbil ifatt honom och stoppade honom. Bengt erkände att han hade kört för fort men ansåg inte att han hade kört så fort som 143 km/h, som polismannen påstod. Bengt antog att polismannen förväxlat hans Saab med en Saab som körde om honom strax innan polismannen körde ifatt honom. Vid en närmare granskning av polismannens videoupptagning från händelsen kunde det konstateras att denne stått långt vid sidan av motorvägen när mätningen av en oidentifierad bil påbörjades. Bilen försvinner på långt håll ur sikte för polismannen. Efter ca 5 km kör polismannen ifatt en Saab och stoppar den.

När polismannen, utan att veta att videon spelats upp i rättssalen, vittnar per telefon påstår han att han hade ögonkontakt med Bengts bil under hela mätförloppet. Polismannen påpekar till och med vikten av att ha kontinuerlig ögonkontakt med mätobjektet i dylika fall. Jag kan inte veta om polismannen ljuger under ed när han säger att han inte förväxlat Bengts Saab med en annan Saab. Däremot borde det vara uppenbart för alla som jämför videinspelningen med vad polismannen berättar, att polismannen inte talar sanning om ögonkontakten och de andra förhållandena under mätningen. Därmed får tingsrätten inte, vilket tyvärr inte är ovanligt i trafikmål, ett korrekt vittnesunderlag av polismannen för sin bevisvärdering. Nu fanns dock en video som kunde visa hur mätningen egentligen gick till. "Då var det väl inga problem", kanske någon tänker. Tyvärr var tingsrätten i detta fall minst sagt naiv och dömde Bengt. När man läser tingsrättens dom undrar man om rättens ledamöter sov när videobandet spelades upp. I annat fall är det svårt att förstå hur tingsrätten i domen kan skriva att polismannens vittnesuppgifter "framstår som trovärdiga".

Jag vet inte vilket som ur rättssäkerhetssynpunkt var värst: Att tingsrätten ansåg att polismannen lämnade en trovärdig berättelse eller att hovrätten inte ens meddelade Bengt prövningstillstånd. Jag tröstar mig med att min erfarenhet är att de flesta tingsrätter hade frikänt i ett dylikt mål och att de flesta hovrätter meddelat prövningstillstånd, vilket skett i betydligt mindre tveksamma tingsrättsavgöranden än detta.

Bedöm själv om polismannens vittnesuppgifter är trovärdiga. Filmen innehåller den autentiska videoupptagningen och ljudet (som kommer ca 7 sekunder in i filmen) är från polismannens vittnesmål i tingsrätten. De som ställer frågor till polismannen är i tur och ordning åklagaren, jag själv och slutligen rättens ordförande.

Ingemar Jeanlo

 

 

För att se filmen krävs Macromedia Flash Player. Om du inte har Flash player installerad på din dator, kan du installera det genom att klicka på knappen till höger: Get Macromedia Flash Player

 

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Läs tingsrättens dom. Ladda ned gratis PDF-ikon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02