Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
MYGEL & KORRUPTION Lyssna när trafikpolisen ljuger under ed Mc-polis som ej håller avstånd Polis ändrade i bötesföreläggande - dömdes själv till böter Praktikant skötte polisens laser - böter återbetalades Polis fastnade i hastighetskontroll Efterföljandemetoden - ett hot mot rättssäkerheten Ljög polisen? Dömde notarien rätt? Döm själv! Laglig laserstörare beslagtogs Polisen slarvade bort videon "Förväxlingsrisk utesluten" - pyttsan! Polis klippte videon för att rädda sitt skinn? Mätte på för långt avstånd Polisstuderande startade biljakt Sagan om den korrumperade rikspolischefen

Student genomförde en biljakt i 180 km/h - helt lagligt ansåg åklagaren

Den kvinnliga studenten vid polishögskolan var på semesterresa i bil, en Skoda, med sin mamma och sin pojkvän som är polis. Det var studenten som körde. Plötsligt såg hon, hävdade hon, att en framförvarande Audi körde ut mot vägrenen för att genast tvingas väja tillbaka för en rullskidåkare. Hon ropade till och gjorde sin pojkvän uppmärksam på trafikhändelsen. De flesta skulle nog inte göra en särskilt stor sak av en dylik händelse men studenten och hennes pojkvän drog genast slutsatsen att föraren av Audin kunde vara rattfull. De började ivrigt förfölja Audin vars förare blev alltmer uppskrämd av den bakomvarande Skoda-förarens beteende ju längre förföljande pågick. Förföljandet, som pågick långt över en mil, övergick alltmer i en regelrätt biljakt i hastigheter över 180 km/h och ledde till flera regelvidriga omkörningar på den tättrafikerade europavägen i trakten av Örnsköldsvik.

Den uppskrämde Audi-föraren försökte ringa nödnumret 112 men kom på grund av den dåliga mobiltelefontäckningen i trakten inte i kontakt med larmcentralen. Därför blev han lättad när han mötte en polisbil som han såg bromsade in och vände. Han svängde då genast in till vägkanten och hoppade ur bilen för att få hjälp av poliserna. Till Audi-förarens stora överraskning var polismännen ute efter honom sedan personerna i Skodan hade ringt till polisen och anmält framfarten. Audi-föraren rapporterades för vårdslöshet i trafik. Han tog mycket illa vid sig av händelsen, dels för att han hade känt sig allvarligt hotad av Skoda-förarens beteende och vansinnesjakten, dels för att han nu blev misstänkt för vårdslöshet i trafik till följd av ett omdömeslöst initativ från, som det kunde uppfattas, några som tyckte det var spännande att agera poliser på sin fritid (särskilt roligt kanske det är för en ung och en blivande polis att, påhejad av sin pojkvän, bedriva biljakt med sin mamma som åskådare, vad vet jag). Det är inte ovanligt att mina klienter mår dåligt till följd av de trafikbrott de misstänks för, men jag vågar påstå att det är inte många klienter jag träffat som mått så psykiskt dåligt och känt sig så orättvist behandlad och uppgiven som denna klient gjorde. Därför var det mycket glädjande att tingsrätten frikände honom.

Rättens fyra ledamöter var eniga i bedömningen att klienten inte hade någon anledning att tro att det fanns en polis i Skodan. Därför ansågs klienten ha handlat i så kallat putativt nödvärn när han försökte undkomma Skodan. Däremot ville två av rättens ledamöter fälla honom till ansvar för vårdslöshet i trafik för incidenten med rullskidåkaren, medan de två andra ledamöterna ville fria honom. Därmed blev han enligt rättegångsbalkens regler frikänd och fick även alla sin kostnader för mitt biträde och sin resa till tingsrätten ersatt av staten.

En student vid polishögskolan är rent formellt inte polisman. Därför kan en sådan person inte träda i tjänst på sin fritid med stöd av reglerna polisförordningen. Därmed kan en sådan person inte heller åtnjuta den rätt att bryta mot hastighetsbestämmelserna som en polisman har vid brådskande tjänstutövning. I detta fall bröt studenten inte bara mot hastighetsbestämmelserna i trafikförordningen, utan gjorde sig såvitt jag kan bedöma även skyldig till vårdslöshet i trafik alternativt grov vårdslöshet i trafik. Pojkvännen berättade nämligen under ed att hans flickvän körde i över 180 km/h under en lång sträcka, att trafiken var tät, att hon gjorde flera omkörningar och att föraren av Audin körde på ett alltmer desperat sätt ju längre jakten pågick (det finns rättsfall där den som på detta sätt hetsat medtrafikanter till "vansinneskörning" ansetts grovt oaktsam och därmed dömts till ansvar för grov vårdslöshet i trafik). Sammanfattningsvis betyder det att även om Skoda-föraren rent formellt hade varit polis så hade hon ändå inte haft rätt att köra på det sätt som hon gjorde, eftersom lagstiftningen bara medger att en polisman i en dylik situation bryter mot hastighetsbestämmelserna i trafikförordningen, inte reglerna rörande vårdslöshet i trafik i trafikbrottslagen.

Eftersom Skoda-förarens framfart nu fanns utförligt dokumenterad, dels genom egna skrifliga beskrivningar i utredningsmaterialet, dels genom pojkvännens och min klients bandinspelade berättelser i tingsrätten, skulle man kunna tro att det fanns anledning för åklagarmyndigheten att inleda en utredning mot Skoda-föraren. Jag gjorde därför en anmälan till myndigheten. Åklagaren - men av naturliga skäl inte samma åklagare som var part i målet rörande min klient - avskrev dock anmälan relativt omgående med motiveringen att det inte fanns anledning anta att brott som hör under allmänt åtal hade begåtts. Åklagaren vill därmed hävda att Skoda-föraren hade fullt lagstöd för sin framfart, hur nu åklagaren kunde komma till den slutsatsen, och utan att ens utreda händelsen närmare. Tyvärr är det mer regel än undantag att åklagarna inte är objektiva i sina bedömningar när poliser är föremål för anmälan. Många trodde att det skulle ske en förbättring i och med att det inom åklagarväsendet inrättades en särskild riksenhet som handlägger utredningar där poliser misstänks för brott. Det blev tyvärr enbart en organisatorisk förändring. De avgörande bedömningarna sker fortfarande av samma - inte sällan "polisvänliga" - åklagare som väger in andra aspekter än rent juridiska vid sina beslut, och själva utredningarna utförs av samma internutredare som förut. Allvarliga brott begågna av polismän utreds dock som regel effektivt. Problemet är istället fall som det jag nu refererat, där det inte finns något massmedialt "tryck". Sådant sopas hellre under mattan av polisvänliga åklagare. De är ju trots allt soldater i samma armé, tycker de. Konsekvensen blir dock att allmänheten i allt högre grad tappar tilltron till rättsväsendet och omdömslösa poliser kan fortsätta härja, antingen tills de mognar i sitt förstånd eller klantar till det rejält.

Ingemar Jeanlo
2005-05-28

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Tingsrättsdomen inklusive stämningsansökan och åklagarens beslut att studentens biljakt var laglig.
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02