Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
MYGEL & KORRUPTION Lyssna när trafikpolisen ljuger under ed Mc-polis som ej håller avstånd Polis ändrade i bötesföreläggande - dömdes själv till böter Praktikant skötte polisens laser - böter återbetalades Polis fastnade i hastighetskontroll Efterföljandemetoden - ett hot mot rättssäkerheten Ljög polisen? Dömde notarien rätt? Döm själv! Laglig laserstörare beslagtogs Polisen slarvade bort videon "Förväxlingsrisk utesluten" - pyttsan! Polis klippte videon för att rädda sitt skinn? Mätte på för långt avstånd Polisstuderande startade biljakt Sagan om den korrumperade rikspolischefen

Mätavstånd med laser översteg det tillåtna

Av rapporten och platsprotokollet framgick att polismannen mätt klienten med laser på ett avstånd av 414 meter trots att längsta tillåtna avstånd är 400 meter. Länsstyrelsen lämnade tämligen omgående tillbaka körkortet men åklagaren gav sig inte. Klienten åtalades men vid förhandlingen i tingsrätten begärde åklagaren, när han upptäckte att klienten hade en försvarare (undertecknad), att förhandlingen skulle ställas in eftersom han ville åberopa polismannen som vittne.

På klientens uppdrag anmälde jag då muntligen, direkt till åklagaren utanför tingsrättssalen, polismannen för tjänstefel och osant intygande. Tjänstefel eftersom polismannen i strid mot Rikspolisstyrelsens föreskrifter hade mätt på ett för långt avstånd, osant intygande eftersom han i rapporten intygat att mätningen hade skett i enlighet med Rikspolisstyrelsens föreskrifter. Jag tyckte förfarandet var särskilt allvarligt eftersom det visat sig att polismannen mer eller mindre satt i system att vid tillfället mäta på ett längre avstånd än tillåtet. Platsprotokollet innehöll nämligen sammanlagt tolv rapporterade hastighetsöverträdelser, av vilka inte mindre än nio hade skett på för långt avstånd.

Åklagaren - men inte samma åklagare som var motpart i målet - beslutade dock, på sedvanligt sätt höll jag på att säga, att inte inleda förundersökning eftersom inte något brott från polismannens sida bedömdes ha skett. Straffrättsligt är det således, om åklagarens bedömning är korrekt, fritt fram för polisen att medvetet bryta mot Rikspolisstyrelsens föreskrifter när det gäller längsta föreskrivna mätavstånd med laser och dessutom falskeligen intyga i rapporten att mätningen skett i enlighet med RPS föreskrifter, vilket ju är vilseledande för de som inte känner till innehållet i den ifrågavarande föreskriften eller uppmärksammar det för långa mätavståndet. I detta fall vilseleddes bland annat länsstyrelsen, eftersom det var först sedan klienten påpekat det för långa mätavståndet som hans körkort återlämnades, efter tio dagar.

Polismannen var således friad från alla misstankar, trots att hans tilltag lett till ett körkortsomhändertagande, bevismässigt vilselett en åklagare och därigenom fått till följd att en pågående förhandling fått ställas in med de kostnader och besvär som det innebar. Processen mot min klient fortsatte dock med oförminskat engagemang från åklagarhåll och en ny tid för förhandling sattes ut och till denna förhandling var nu den i mina ögon mindre seriöse polismannen kallad att vittna. Då inträffar nästa överraskning: Dagen innan förhandlingen, när jag som bäst satt och förberedde målet, ringde tingsrätten och meddelade att åklagaren plötsligt beslutat sig för att lägga ner åtalet. Åklagarens kortfattade skriftliga motivering till tingsrätten var att brott inte kunde styrkas. "Kunde du inte kommit på det lite tidigare", tänkte jag för mig själv. Eftersom det var mer än ett halvår mellan de två förhandlingstillfällena kan man konstatera att åklagaren tog mycket god tid på sig för att komma till insikt. Varför han plötsligt gjorde en helomvändning och varför han väntade in i det sista med att lägga ner åtalet känner jag inte till. Det viktigaste för min klient var dock att tingsrätten nu meddelade en frikännande dom.

Ingemar Jeanlo
2004-01-19

Tingsrättens dom, rapport, platsprotokoll samt åklagarens beslut att inte inleda förundersökning mot polismannen finns att ladda ner och läsa här (länk till Framgångar / Hastighetsöverträdelse / Laser).

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02