Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
MYGEL & KORRUPTION Lyssna när trafikpolisen ljuger under ed Mc-polis som ej håller avstånd Polis ändrade i bötesföreläggande - dömdes själv till böter Praktikant skötte polisens laser - böter återbetalades Polis fastnade i hastighetskontroll Efterföljandemetoden - ett hot mot rättssäkerheten Ljög polisen? Dömde notarien rätt? Döm själv! Laglig laserstörare beslagtogs Polisen slarvade bort videon "Förväxlingsrisk utesluten" - pyttsan! Polis klippte videon för att rädda sitt skinn? Mätte på för långt avstånd Polisstuderande startade biljakt Sagan om den korrumperade rikspolischefen

Polisen klippte videon för att rädda sitt skinn?

Taxichauffören stoppades för fortkörning. Vid kontroll av taxametern missuppfattade polismannen informationen i denna och anklagade chauffören för att köra med en obesiktigad apparat. Chauffören anklades också för att inte ha medfört så kallad kontrollrapport. Chauffören hävdade i rätten att han för polismannen visat upp en dispens, vars innehåll gjorde att han inte hade begått några brott rörande taxametern. I tingsrätten hävdade polismannen att chauffören inte hade åberopat någon dispens. Tingsrätten dömde chauffören för alla de tre nämnda brotten.

Efter den fällande domen kontaktade han mig och det kunde konstateras att han rent faktiskt hade dispens rörande taxametern. Han skulle således inte ha dömts för i vart fall två av de tre brotten. Han berättade också att han ur taxibilens bagageutrymme tagit fram dispensen och lämnat den till polismannen, något som polismannen alltså förnekade under ed i tingsrätten. När jag ändå skulle överklaga domen åt chauffören tyckte jag det var lika bra att också undersöka om allt gått korrekt till vad gällde fortkörningen och beställde därför videoupptagningen över denna. Jag kunde då konstatera att polismannen går tomhänt fram mot taxibilen, att han står ganska länge och samtalar med föraren och att det sedan blir ett ca 5 minuter långt "hopp" i tiden, från 22:58 till 23:03 (ser man längst upp till höger i bild på filmen som finns länkad nedan). Därefter går taxichauffören tillsammans med polismannen till taxibilens bakre del. På filmen ser man hur taxichauffören öppnar bagegeluckan, men därefter tar filmen plötsligt slut så att man aldrig ser vad det var taxichauffören tog fram.

Enligt vad som framkommit var polismannen ensam vid ingripandet mot taxichauffören och eftersom han själv syntes på filmen kan han inte ha manövrerat kameran på ett sätt som skulle kunna förklara "hoppet". Att videoutrustningen skulle vara behäftad med ett fel som orsakar ett sådant klipp, utan mellanliggande brus eller andra störningar, förefaller otroligt. För mig var det uppenbart att någon klippt i filmen men Trafikpolisen City, Stockholm, hävdade att så inte var fallet.

Efter att under en längre tid försökt få en korrekt kopia av originalbandet (bland annat genom ett så kallat editionsyrkande till hovrätten) fick jag ge upp, eftersom polisen envist hävdade att det inte fanns något annat på originalbandet än det jag redan sett. Eftersom det i praktiken inte (i vart fall inte när detta skrivs) finns någon i förhållande till polisen fristående myndighet som skulle kunna förväntas göra en överraskande husrannsakan hos polisen för att få klarhet i om det band som fanns hos polisen var ett originalband och i så fall vad som fanns på det, var det omöjligt att komma vidare i ärendet.

Om polismannen, i syfte att rättfärdiga sin felaktiga rapport rörande taxametern, ljög om att chauffören inte visade någon dispens låter jag vara osagt, men det är svårt att förstå varför videon annars skulle vara klippt som den var.

Jag har klippt bort själva hastighetsmätningen men från det att fordonet stoppas är filmen så som den skickades till mig från polisen. Lägg märke till tidshoppet klockan 22:58:03.

Ingemar Jeanlo
2004-01-13

 

 

För att se filmen krävs Macromedia Flash Player. Om du inte har Flash player installerad på din dator, kan du installera det genom att klicka på knappen till höger: Get Macromedia Flash Player

 

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Polisens rapport. Ladda ned gratis PDF-ikon
Tingsrättens dom. Ladda ned gratis PDF-ikon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02