Länkdokument Mygel 6:2

Genomfartsled

Korsningen, såsom Åsa såg den när hon närmade sig trafikljusen.