Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
TVISTEMÅL Lättare att nå framgång än vad många tror

Lättare att nå framgång än många tror

Vanliga typer av tvistemål på trafikjuridikens område är att man t.ex. av sitt försäkringsbolag bedömts ensam vållande till en trafikolycka fast man själv anser att det är en medtrafikant som ska anses helt eller delvis vållande till olyckan. Då kan man på sitt försäkringsbolags bekostnad (kostnader för självrisk kan dock i vissa fall uppkomma) stämma antingen det egna försäkringsbolaget eller medtrafikanten och få saken opartiskt prövad, vilket faktiskt oftare än många tror leder till framgång (se t.ex. under menyn framgångar här ovan).

Andra vanliga tvister är sådana som uppkommer efter köp eller reparation av fordon. Inte sällan är bilen eller motorcykeln man köpt i sämre skick än vad man trodde respektive inte reparerad fackmannamässigt. En generös konsumentlagstiftning gör att man även här ofta når framgång om man väl orkar ta strid. Även dessa tvister kan i många fall ske inom ramen för fordonets rättsskyddsförsäkring. En grundläggande förutsättning är dock att det man tvistar om har ett ekonomiskt värde som inte understiger ett halv prisbasbelopp, motsvarande knappt 20.000 kr när detta skrivs 2005.

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02