Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
PARKERINGSMÅL Kan bli dyrt att processa även om man vinner

Kan bli dyrt att processa även om man vinner

På grund av särskilda bestämmelser har man inte rätt till full ersättning för sina ombudskostnader även om man vinner, när det man tvistar om har ett värde som understiger ett halv basbelopp. Det innebär att den som tar hjälp av en jurist för att driva ett parkeringsmål ofta riskerar att få betala mer i ombudskostnader än vad det skulle kosta att betala kravet till Vägverket eller parkeringsbolaget.

I de kommuner som har konsumentvägledare kan man få kostnadsfri rådgivning av en sådan om man känner sig felaktigt "lappad".

Att man trots allt kan vinna även i parkeringsmål kan du se här. Som framgår blev jag dock tvungen att driva målet ända till Högsta domstolen för att få rätt när jag fick en felaktig parkeringsanmärkning på min bil i Norrköping...

Ingemar Jeanlo

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02