Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
LASER Polisens effektivaste hjälpmedel vid hastighetsövervakning RADAR En tillförlitlig mätmetod som inte går att manipulera POLISPILOT Polispiloten ej helt tillförlitlig EFTERFÖLJANDE Mätmetod som accepterats av domstolarna AUTOMATISK HASTIGHETSÖVERVAKNING Ofta problem med identifiering

Hastighetsövervakning - ett masshanteringssystem

Varje år bötfälls tusentals förare för fortkörning och många är de som även får sitt körkort omhändertaget direkt i samband med överträdelsen. Hastighetsövervakning är ett masshanteringssystem där kvalitén och därmed rättssäkerheten varierar i hög grad mellan såväl olika delar av landet som mellan olika polismän inom en och samma polismyndighet.

Som en naturlig följd av masshanteringen och den varierande kvalitén på arbetet ur rättssäkerhetssynpunkt, inträffar det inte sällan att oskyldiga förare anklagas för fortkörning, liksom att brister i bevisning gör att förmodat skyldiga förare frikänns.

På dessa sidor om hastighetsövervakning redovisar jag inte i detalj vilka fel poliser ibland gör (det kan du läsa om under länken "Framgångar" i hemsidans huvud). Här redovisar jag istället allmänt hur de olika hastighetsövervakningsmetoderna går till.

På resa till polisen i Alingsås för biträde vid förhör, februari 2004.

Ingemar Jeanlo

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02