Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
RADARSå går en radarmätning till. RPS föreskrifter om hastighetsövervakning med radar. (PDF-fil)

Så går en radarmätning till

Radarvågor sänds kontinuerligt ut i en lob (illustreras genom det mörka partiet). Fordonets hastighet beräknas genom att radarvågorna ändrar frekvens i proportion till fordonets hastighet då de reflekteras tillbaka till antennen.

Beskrivande teckning

Den orangea bilens hastighet registreras inte eftersom den är i radarskugga bakom den vita bilen. Samma fenomen kan uppkomma då två bilar färdas nära varandra i samma körfält.

Radar manöverenhetRadarantennen är ansluten till en manöverenhet som placeras i polisbilen. Med hjälp av manöverenheten väljs önskat mätavstånd (mellan 10 och 75 meter) och den hastighetsgräns från vilken registrering ska ske.

Radarn kan mäta hastigheter mellan 20 och 250 km/h.

Mätdata remsa

Mätdata för de fordon som kör fortare än den inställda hastighetsgränsen skrivs ut på en remsa. Någon dokumentation av fordonet såsom fotografering eller videofilmning sker vanligtvis inte vid traditionell radarövervakning. Fordonets registreringsnummer överförs manuellt till remsan genom anteckningar av polismannen. En del polismän stryker under den del av registreringsnumret som han eller hon själv iakttagit och låter de delar som kompletterats efter radiokontakt med stoppande polisman vara utan understrykning. På så sätt kan t.ex. en domstol bedöma graden av risk för förväxling av fordon mellan mätt- och stopplats på ett mer objektivt sätt. Andra polismän tillämpar inte alls denna rutin, vilken av någon anledning inte är föreskriven i de föreskrifter som reglerar mätmetoden.

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02