Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
POLISPILOT Varierande undanflykter.Polispiloten ej helt tillförlitlig. FAKTAHär kan du se en beskrivning av hur en mätning med polispilot går till. RPS föreskrifter om hastighetsövervakning med polispilot. RPS föreskrifter rörande hantering av video.EXEMPELHär är ett exempel på när rapportering inte borde ha skett och där polismannen intygade att förväxlingsrisk var utesluten. Lyckligtvis lyckades han inte övertyga tingsrättens domare. (Länk till Mygel & Korruption.)

FAKTASIDA OM POLISPILOT

Poliserna i den röda bilen upptäcker att den svarta bilen verkar köra för fort och beslutar sig därför att mäta dess hastighet. Med hjälp av polispiloten kan man mäta hur lång tid det tar för fordonet att köra mellan två punkter (vägmärken, lyktstolpar etc.) på eller vid vägen. Samtidigt mäts avståndet mellan punkterna av polisbilen. På så sätt kan den genomsnittliga hastigheten beräknas, utan att polisfordonet måste hålla ett konstant avstånd till fortköraren.

Vägsträcka

Strax innan den svarta bilens front är framme vid den valda punkten (lyktstolpen) startas tidtagningen. Då polisbilen passerat samma punkt startas distansmätaren. När man sedan vill avsluta mätningen kör man helt enkelt ifatt fortköraren...

...och avslutar tidtagningen, just då den svarta bilen passerat nästa punkt (oljefläcken). Strax innan polisbilen är framme vid samma punkt avslutas distansmätningen.

Det uppmätta avståndet måste vara minst 300 meter. Förutom det 3 %-iga säkerhetsavdraget uppstår en säkerhetsmarginal som motsvarar minst två billängder (en billängd vid mätningens början och en vid dess avslutning). Mätning kan även påbörjas och/eller avslutas då fordonen kör om varandra.

Polispilot med video

Här är polispiloten (monterad längst ner) kompletterad med en mobil videoanläggning som dokumenterar hela mätförfarandet, inklusive mätuppgifter och polismännens konversation i polisbilen. Det är ur rättssäkerhetssynpunkt det i särklass bästa hjälpmedlet vid trafikövervakning - under förutsättning att videodelen används (vilket vissa polismän sätter i system att inte göra).

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02