Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
POLISPILOT Varierande undanflykter.Polispiloten ej helt tillförlitlig. FAKTAHär kan du se en beskrivning av hur en mätning med polispilot går till. RPS föreskrifter om hastighetsövervakning med polispilot. RPS föreskrifter rörande hantering av video.EXEMPELHär är ett exempel på när rapportering inte borde ha skett och där polismannen intygade att förväxlingsrisk var utesluten. Lyckligtvis lyckades han inte övertyga tingsrättens domare. (Länk till Mygel & Korruption.)

Varierande undanflykter

Det är självfallet så att många som står åtalade för trafikbrott har en mängd förklaringar till sitt eget handlande - och ibland också synpunkter på polisens handlande. För den som inte är juridiskt skolad, och ovan vid rättegångar, kan det dock vara svårt att känna till vilka invändningar som är juridiskt relevanta och vilka förklaringar som kan ha betydelse ur bevissynpunkt:

En fortkörare som stod åtalad för att ha kört i 113 km/h på en 90-sträcka försökte förklara polisens "felaktiga" polispilotmätning på två olika sätt.

En förklaring var att det var fel på generatorn i hans bil. Därför tändes den röda generatorlampan på instrumentpanelen om hastigheten översteg 100 km/h (?!). Vid det tillfälle då han stoppades av polisen lyste inte generatorlampan. Därför kunde han vara säker på att han inte kört så fort som polisen uppgivit, hävdade han.

Dessutom hade fortköraren gjort en egen videorekonstruktion av händelsen genom att kontrollmäta den av polisen uppmätta sträckan. Fortköraren hävdade nämligen att polisbilen valt den längsta vägen genom alla kurvor på den krokiga vägsträckan, medan han själv, p.g.a. en last av krukor och vaser i bilen, valt den kortaste sträckan. Därigenom menade han att polisens beräkningen av den genomsnittliga hastigheten var felaktig.

Fortköraren hade dock enligt tingsrätten glömt en viktig detalj i sin bevisning: Det framgick inte av videofilmen om hans kontrollmätning började och slutade vid samma punkter som polisens mätning.

PDF-filen innehåller polisens rapport och tingsrättens dom.

Ingemar Jeanlo
1998-02-27

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02