Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
LASERVarierande böter för laserstörare.Inte alla som använder laserstörare kan straffas.Hur effektiv är laserstöraren?FAKTAStillbild lasersikteBeskrivning av hur en lasermätning går till. Översiktsbilder på hur det kan se ut i lasersiktet på olika mätavstånd. Här finns även en kort film med mätmetoden. RPS föreskrifter om hastighetshantering med laser. (PDF-fil)

Hur effektiv är laserstöraren?

Frågan om hur effektiva laserstörare är återkommer ständigt. Rikspolisstyrelsen gjorde för många år sedan ett eget test och kom fram till att laserstörare inte var mycket att bry sig om. Men sedan dess har myndigheten både ändrat uppfattning och initierat en lagändring vilken som bekant trädde ikraft för några år sedan.

Laserstörare
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02