Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
LASERVarierande böter för laserstörare.Inte alla som använder laserstörare kan straffas.Hur effektiv är laserstöraren?FAKTAStillbild lasersikteBeskrivning av hur en lasermätning går till. Översiktsbilder på hur det kan se ut i lasersiktet på olika mätavstånd. Här finns även en kort film med mätmetoden. RPS föreskrifter om hastighetshantering med laser. (PDF-fil)

Inte alla som använder laserstörare kan straffas

Numera (sedan 1999) är det förbjudet att inneha, tillverka, överlåta och använda laserstörare.

Den som bryter mot förbudet kan i praktiken straffas med penning- eller dagsböter. Visserligen ingår också fängelse (max 6 månader) i straffskalan men detta är i princip en lagteknisk konstruktion som tillkommit för att det ska vara möjligt för polisen att göra husrannsakan i syfte att beslagta laserstörare.

För att straffas krävs det så kallat uppsåt. Detta innebär bland annat att den inte kan straffas som inte känner till att han eller hon använder ett fordon som är försett med laserstörare. En tänkbar situation är då någon lånat eller köpt ett fordon och inte blivit upplyst om att fordonet är försett med en laserstörare. Även om brukaren av fordonet i en sådan situation inte kan straffas för brott mot lagen kan ändå laserstöraren tas i beslag och förverkas.

Om anordningen som stör inte kan bevisas vara avsedd för störning av polisens laser, utan bara råkat göra det, kan användaren/innehavaren inte straffas och anordningen kan heller inte beslagtas. Ett exempel på det är från Motala:

När bilisten passerade en hastighetskontroll lyckades polisen inte få någon mätning med sin laserhastighetsmätare. När bilisten ändå stoppades visade det sig att en anordning i bilens front störde lasern.

Polismyndigheten i Östergötlands län beslagtog anordningen och hävdade att det var en laserstörare. Bilisten hävdade dock att det var en garageöppnare och överklagade beslaget till tingsrätten. Tingsrätten höll med bilisten om att anordningen var en garageöppnare och konstaterade att innehavet var lagligt eftersom bilisten inte hade för avsikt att störa polisens laser.

Beslutet har vunnit laga kraft.

Ingemar Jeanlo
2000-03-27

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Tingsrättens beslut i omaskerad version.

Dokumentet kan användas som argument för den som har en infraröd fjärrkontroll till garageöppnare på sitt fordon och som påstås ha stört polisens laser.
PDF-icon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02