Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
LASERVarierande böter för laserstörare.Inte alla som använder laserstörare kan straffas.Hur effektiv är laserstöraren?FAKTAStillbild lasersikteBeskrivning av hur en lasermätning går till. Översiktsbilder på hur det kan se ut i lasersiktet på olika mätavstånd. Här finns även en kort film med mätmetoden. RPS föreskrifter om hastighetshantering med laser. (PDF-fil)

1.700 kr i böter för både fortkörning och laserstörare

Det finns inget fastställt bötesstraff för innehav av laserstörare. Därför kan straffen i viss mån variera mellan olika delar av landet. En viss vägledning av vilket straff som man kan räkna med för innhav av laserstörare kan ett strafföreläggande som utfärdats av en åklagarmyndighet i västra Sverige ge:

För en person som misstänktes för både hastighetsöverträdelse med 120 km/h på 90-väg och innehav av laserstörare utfärdades ett strafföreläggande i vilket det sammanlagda bötesstraffet uppgick till 1.700 kr. Med tanke på att enbart hastighetsöverträdelsen skulle ha givit 1.000 kr i böter får straffet för laserstöraren nog anses vara relativt måttligt. Till de 1.700 kronorna ska dock läggas de 300 kr som man måste betala till brottsofferfonden - och naturligtvis värdet av den beslagtagna laserstöraren.

Ingemar Jeanlo
1999-02-21

Sedan ovan skrevs har Riksåklagaren beslutat att normalstraffet för laserstörare ska vara 2.000 kr i böter vid utfärdande av strafföreläggande.

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02