Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
LASERVarierande böter för laserstörare.Inte alla som använder laserstörare kan straffas.Hur effektiv är laserstöraren?FAKTAStillbild lasersikteBeskrivning av hur en lasermätning går till. Översiktsbilder på hur det kan se ut i lasersiktet på olika mätavstånd. Här finns även en kort film med mätmetoden. RPS föreskrifter om hastighetshantering med laser. (PDF-fil)

FAKTA OM LASERMÄTNING


Så går en lasermätning till

  1. LasersikteLaserns sikte riktas mot fordonets front eller bakparti.

  2. Då avtryckaren hålls inne sänds flera hundra osynliga ljuspulser per sekund mot fordonet. Laserinstrumentet mäter hur lång tid det tar för varje ljuspuls att återvända och gör på så sätt en avståndsmätning för varje ljuspuls. Instrumentet beräknar avståndsändringen per tidsenhet, d.v.s. hastigheten.

  3. En mätning tar i regel mindre än en sekund. Ett plustecken framför hastighetsangivelsen anger att fordonet färdas i riktning mot laserinstrumentet. Ett minustecken anger att fordonet som mätts färdas i motsatt riktning. I den högra displayen visas avståndet till fordonet då dess hastighet uppmättes.

  4. Uppgifterna antecknas för hand i ett s.k. platsprotokoll.

 

Ungefär så här ser det ut i lasersiktet på olika mätavstånd.

100 meter 200 meter 300 meter 400 meter

 

Se en kort film där hastigheten mäts

 


Lägg märke till den störande inverkan som stolparna och träden har. Det är nätt och jämt att det går att genomföra en mätning på bilen utan störningar under så lång tid som krävs för att ett resultat ska komma upp på displayen.

 

För att se filmen krävs Quick Time. Om du inte har Quick Time installerad på din dator, kan du installera det genom att klicka på knappen till höger: Ladda ned Quick Time 7
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02