Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
EFTERFÖLJANDEVad som krävs för att domen ska bli fällande - fem punkter.

Fem punkter för att få fällande dom

Det går aldrig att säkert förutsäga hur en domstol kommer att döma i ett enskilt fall.

Här följer dock en sammanställning över vad som vanligtvis måste framkomma under rättegången för att domen ska bli fällande i enlighet med åtalet när hastigheten har uppskattats med hjälp av en polisbils hastighetsmätare:

Om det inte tydligt framgår att polismannen gjort ett säkerhetsavdrag, eller om detta med hänsyn till omständigheterna inte anses tillräckligt, gör domstolen det avdrag som den finner lämpligt.

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02