Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
HANDLÄGGNINGSRUTINER Ordningsbot eller rapport? BÖTESSYSTEMET Dagsböter eller penningböter?

Bötessystemet

Bötesstraff vid trafikbrott utgår i form av penningböter eller dagsböter. Dagsböter används vid allvarligare trafikbrott som t.ex. vårdslöshet i trafik. Penningböter används vid mindre förseelser som t.ex. hastighetsöverträdelser och bilbältesförseelser.

Penningböter utgår nästan alltid till ett förutbestämt belopp som bestäms utifrån hur allvarlig förseelsetypen anses vara.

Dagsböter däremot bestäms mer individuellt, dels utifrån hur allvarligt brottet i det enskilda fallet kan anses vara, dels utifrån gärningsmannens inkomst och andra ekonomiska förhållanden.

Mer om böter finns under rubriken Bötesmallar i huvudmenyn.

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02